Vrijwilligerswerk


 

Vrijwilligerswerk doet u niet voor niets. De motieven om vrijwilligerswerk te gaan doen lopen uiteen. Het kan zijn dat u uw vrije tijd nuttig wilt besteden, iets voor een ander wilt doen of uw idealen uit wilt dragen. Vrijwilligerswerk is er in soorten en maten. Het kan van alles inhouden. Er zijn veel verschillen in de tijd die het kost en in de aard van het werk. Soms is het vergaderen, soms juist veel met de handen werken. U kunt zelfstandig werken of in teamverband. Het kan drie uur per maand of twintig uur per week zijn. Maar in welke vorm dan ook, voor vrijwilligerswerk gelden een aantal regels die elke vrijwilliger zou moeten weten.

Wat alle vrijwilligers gemeen hebben is dat zij zich inzetten zonder daarvoor betaald te worden. Daar mag wel iets tegenover staan, geen betaling staat niet gelijk aan geen rechten. Maar vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, de organisatie rekent op u.

Als vrijwilliger heeft u rechten en plichten. Zo is het belangrijk dat u met de organisatie waar u gaat werken duidelijke afspraken maakt; bijvoorbeeld over uw werkzaamheden, inwerkperiode, vakantie enz. Daarnaast is het belangrijk dat u het werk serieus neemt en dat de organisatie waar u voor werkt op u kan rekenen.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als u vragen hebt over vrijwilligerswerk, proberen we deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Natuurlijk helpen wij u ook als er problemen zijn.


 

 
 Iedereen met vragen over vrijwilligerswerk kan terecht bij het vrijwilligerspunt De Schakel.
De consulent van het vrijwilligerspunt is een tussenpersoon tussen de vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie. Iedere vrijwilliger die zich bij ons aanmeldt kan een persoonlijk gesprek krijgen met een consulent. Tijdens het gesprek gaat de consulent op zoek naar passend vrijwilligerswerk bij een passende vrijwilligersorganisatie.

De consulent zorgt ervoor dat de vrijwilligers gebruik maken van de digitale vacaturebank en geeft waar nodig ondersteuning en advies bij het gebruik daarvan.

 

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag als het gaat om traditioneel vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar bent u op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet in de weg staan.

 

U heeft altijd toestemming nodig van het UWV. Het UWV beoordeeld of er sprake is van traditioneel vrijwilligerswerk en of u dit met behoud van WW recht kunt doen. Neem daarvoor contact op met de Adviseur werk.

 

Bij traditioneel vrijwilligerswerk gaat het om onverplichte activiteiten binnen een organisatie die een ideële doelstelling heeft of een maatschappelijk nut nastreeft, welke activiteiten doorgaans een aanvullend karakter hebben op bestaande maatschappelijke voorzieningen. Deze organisatie is voor haar activiteiten overwegend afhankelijk van de inzet van onbetaalde medewerkers. De te verrichten activiteiten worden niet beloond en worden normaal gesproken niet door betaalde werknemers verricht. De niet-betaalde werkzaamheden gelden in het maatschappelijk verkeer niet als activiteiten waarvoor beloning mag worden verwacht. De werkzaamheden leveren geen economisch voordeel op voor de instelling of organisatie.

 

 

 

 

http://www.goedemaatjesdementie.nl/