Diny Kuipers krijgt geranium van Twan Vos.
Diny Kuipers krijgt geranium van Twan Vos. (Eigen foto)

Crescendo biedt ‘plantje onder de riem’ aan

Algemeen

GROLLOO - Samen zorgen we voor elkaar. Dat is naoberschap. In een jaar zonder repetities, concerten, serenades en rondritten is het voor de hele cultuursector een stille tijd. Waar normaal elke week samen gemusiceerd wordt, is het nu stil. Grolloo is een dorp voor jong en oud, nieuw en meer belegen dorpsbewoners. Voor iedereen is het een rare tijd maar vooral de 75-plussers missen de activiteiten samen en dan natuurlijk vooral ‘de praot die je met mekaor hebt’.

Muziekvereniging Crescendo is de boer op gegaan. Samen met Siny Vink, de dorpscoördinator van Grolloo Zorgt, zijn in de schoolkring van Grolloo 65 mensen gelukkig gemaakt met ‘een plantje onder de riem’. De kinderen van de basisschool hebben ook een steentje bijgedragen. Niet zomaar een steentje, nee, een ‘happy stone’ of in ons geval een ‘muzikale blije kei’”, zegt Roelie Reinders, voorzitter van Crescendo. ,,We hebben gezorgd voor een lach op het gezicht. Veel verrassende en blije reacties kwamen ons tegemoet. Met dank aan de Provincie Drenthe en de Gemeente Aa en Hunze voor het steunen van dit prachtige gebaar. Laten we hopen dat we met zijn allen snel weer in het dorp muziek kunnen maken en dat iedereen die wil en kan dan weer mag luisteren.”

Lientje Reinders krijgt geranium van Twan Vos.
Ook in Schoonloo een lach op het gezicht.
De geranium met blije kei en de blije flyer.