Afbeelding

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op

Algemeen

AA EN HUNZE - Buurtbemiddeling bestaat dit jaar 25 jaar. Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werden in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun probleem. 

,,,We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk. 3.500 getrainde bemiddelaars in heel Nederland zorgen dat buren samen een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis dienstverlening in gemeenten zorgt er al 25 jaar voor dat buurtbewoners weer on speaking terms komen,” vertelt Martine Hopman coördinator buurtbemiddeling van Impuls, de welzijnsorganisatie, actief in de gemeente Aa en Hunze.

Al 25 jaar succesvol
In 1996 startten de gemeenten Rotterdam en Zwolle als eerste met buurtbemiddeling om wijkproblemen aan te pakken. Martine Hopman, coördinator buurtbemiddelaar Impuls: ,,Buurtbemiddeling ontwikkelde zich in de daaropvolgende 25 jaar tot een succesvol middel om inwoners weer prettig te laten wonen. In de gemeente Aa en Hunze is buurtbemiddeling in 2019 ondergebracht bij welzijnsorganisatie Impuls, waar het voorheen werd opgepakt door de politie in deze gemeente. Op basis van benchmarkgegevens schatten we dat er in die periode meer dan 180.000 meldingen werden gedaan van burenoverlast. Buurtbemiddeling breidde zich afgelopen jaren als een olievlek uit over Nederland. Intussen bieden meer dan 300 gemeenten hun inwoners buurtbemiddeling aan.”

Buurtbemiddeling is onmisbaar
Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt uit onderzoek en landelijke kengetallen. Buurtbemiddeling:
- vermindert de ervaren woonoverlast;
- verkleint de kans op escalatie tot strafbare feiten;
- vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid;
- heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, omdat stress dat een conflict oproept, bij het vinden van een oplossing vermindert.

Martine Hopman licht toe: ,,Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast. Het advies is om zodra je je ergert, het gesprek aan te gaan met de buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling.”

Buurtbemiddeling verbetert leefbaarheid
Buurtbemiddeling vervult ook een belangrijke rol in wijken en buurten. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten. ,,En ook heel belangrijk,” vult Martine Hopman verder aan. ,,Bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen.”

Toename complexe zaken
Bij de meeste burenruzies gaat het om bewoners die om wat voor reden dan ook niet meer met elkaar in gesprek zijn. De laatste jaren komt er meer sociale problematiek in de samenleving voor en dat zien de buurtbemiddelingsorganisaties terug in de aard van de conflicten. Martine Hopman legt uit: ,,Dan spelen bijvoorbeeld psychische problemen, een opstapeling van problemen of taalproblemen een rol. Geluidsoverlast is al 25 jaar de meest gemelde klacht, gevolgd door pesten/lastig vallen en ‘buitenproblemen’ zoals overhangende takken, de schutting, stankoverlast van de barbecue of dieren.”

Informatie

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Martine Hopman, coördinator buurtbemiddeling Impuls (06-13227483 of buurtbemiddeling@impulsaaenhunze.nl). 

!