Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit streeft naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie op basisscholen.
Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit streeft naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie op basisscholen.

Scholen in Drenthe en Groningen werken verder aan cultuuronderwijs

  voorlezen