Afbeelding

Extra aandacht voor werven vrijwilligers

Algemeen

GIETEN - Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze dragen bij aan sociale verbinding in wijken, buurten en dorpen. Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de samenleving worden genoemd.

Twee jaar coronamaatregelen hebben er voor gezorgd dat een groot aantal vrijwilligers (tijdelijk) is gestopt met vrijwilligerswerk. Een tekort aan vrijwilligers kan gevolgen hebben voor het voortbestaan van verenigingen en stichtingen in Aa en Hunze.

Campagne
Om de vele verenigingen en stichtingen te ondersteunen heeft de gemeente extra budget beschikbaar gesteld aan het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP). Met dit extra budget gaat het VIP een gemeentebrede campagne opzetten waarmee inwoners geënthousiasmeerd worden om vrijwilligerswerk te doen. Deze campagne wordt aangevuld met een aanbod voor verenigingen voor het vinden en binden van vrijwilligers. Verenigingen worden door het VIP en via De Schakel geïnformeerd over dit extra aanbod.