De huidige stand van zaken aan de Kerspelstraat, Markescheiding en Holtwal in Gieten. (foto: Herman van Oost)
De huidige stand van zaken aan de Kerspelstraat, Markescheiding en Holtwal in Gieten. (foto: Herman van Oost)

Sloop woningen vordert gestaag in Gieten

Algemeen

GIETEN - Sloopbedrijf Bork is in september gestart met de sloop van 36 eengezinswoningen uit de jaren ‘60 en 20 garageboxen in deelgebied C van de ‘Wijk van de toekomst’ in Gieten. 

De sloop wordt circulair uitgevoerd, wat betekent dat bouwdelen, bouwmaterialen of de grondstoffen hiervan worden hergebruikt. Twee woningen naast twee particuliere (hoek)woningen blijven gehandhaafd en worden voorzien van een nieuwe schil. Begin 2023 zal volgens de planning worden gestart met de realisatie van 23 levensloopbestendige energiezuinige eengezinswoningen. Sloopbedrijf Bork zal medio januari de grond bouwrijp opleveren.