De rechtbank in Assen.
De rechtbank in Assen. (Foto: Rechtbank Noord-Nederland)

Vader die zoon stak krijgt vijf jaar en TBS

Algemeen

ASSEN - De rechtbank in Assen heeft de man die op de parkeerplaats bij het Boomkroonpad in Drouwen zijn zoontje van destijds 15 maanden met een groot vleesmes in de borst stak vijf jaar gevangenisstraf en TBS met voorwaarden opgelegd.

Het steekincident vond plaats in de auto van verdachte. Het letsel dat het zoontje daarbij opliep was potentieel dodelijk. Het mag ronduit een wonder heten dat het zoontje het steekincident heeft overleefd. Verdachte heeft een bekennende verklaring afgelegd.

Poging tot doodslag
De rechtbank spreekt verdachte vrij van poging tot moord, omdat zij niet bewezen acht dat verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld. De rechtbank acht wel bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag, gelet op de bekennende verklaring van verdachte, de aangifte van de moeder en de geneeskundige verklaring (letselrapportage) van de forensisch arts. ,,Op het moment dat het steekincident plaatshad, waren de moeder en de opa van het jonge kind net aangekomen op de parkeerplaats. Het handelen van verdachte is voor de moeder en de opa uiterst schokkend geweest.”

Strafmotivering
Ten aanzien van de straf is de rechtbank allereerst van oordeel dat het feit te ernstig is om te volstaan met een andere of mildere straf dan een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Alles afwegende, legt de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar op. Dit is de maximum straf die kan worden opgelegd als de rechtbank daarnaast de maatregel TBS met voorwaarden wil opleggen.

Stoornissen
Verder houdt de rechtbank er rekening mee dat het feit in verminderde mate aan verdachte is toe te rekenen. Daarbij heeft de rechtbank gelet op de rapportages van de psychiater en de psycholoog die hebben geconcludeerd dat verdachte lijdt aan verschillende stoornissen. Deze deskundigen hebben verder ingeschat dat er sprake is van een recidiverisico. Vanuit een oogpunt van veiligheid vinden de deskundigen het opleggen van de maatregel TBS met voorwaarden noodzakelijk, zodat verdachte niet onbehandeld terugkeert in de maatschappij.

TBS met voorwaarden
De rechtbank is van oordeel dat - gelet op de stoornissen, het recidivegevaar, de ernst van het feit en de verminderde toerekeningsvatbaarheid - niet kan worden volstaan met het opleggen van alleen een gevangenisstraf. Daarom legt de rechtbank aan verdachte ook een TBS met voorwaarden op. Dit betekent dat verdachte, na afloop van zijn gevangenisstraf, zich moet houden aan een aantal strenge voorwaarden, zoals bijvoorbeeld verblijf in een forensisch psychiatrische kliniek. Als de verdachte zich niet aan die voorwaarden houdt, kan de TBS met voorwaarden worden omgezet in een TBS met dwangverpleging.

GVM
Ten slotte legt de rechtbank aan verdachte aan gedragsbeïnvloedende of vrijheidsbeperkende maatregel op, kortweg: GVM. Dit betekent dat, als er bij beëindiging van de TBS-maatregel tóch nog een aanmerkelijk recidiverisico bestaat, de officier van justitie aan de rechtbank kan vragen om tenuitvoerlegging van de GVM. Als de rechtbank de tenuitvoerlegging van die GVM beveelt, heeft dat als gevolg dat de reclassering, ook na beëindiging van de TBS-maatregel, toezicht op verdachte blijft houden.