In de toekomst zal de waterstand in 'Geelbroek' hoger komen te liggen.
In de toekomst zal de waterstand in 'Geelbroek' hoger komen te liggen. (Foto: Provincie Drenthe)

Raad stemt schoorvoetend in met stap in verleggen Geelbroekerweg

Algemeen

GEELBROEK – Prolander en de provincie Drenthe hebben het gesprek met boeren uit de omgeving van Geelbroek, dat in januari plaats zou vinden uitgesteld. Dit tot onvrede van de boeren en de raadsfracties in de gemeente Aa en Hunze.

De politieke partijen hadden gehoopt dat beide partijen tot overeenstemming zouden komen in het jarenlange conflict dat tussen hen speelt met betrekking tot het inrichtingsplan Geelbroek. 

De gemeenteraad moest donderdag instemmen met een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor het verleggen van de Geelbroekerweg. Het verleggen van de weg maakt onderdeel uit van het plan, omdat deze met de nieuwe inrichting onder water kan komen te staan. Het besluit stond in november ook op de agenda van de gemeenteraad, maar omdat er nog geen overeenstemming was tussen beide partijen werd het oordeel doorgeschoven naar februari, met de hoop dat er dan wel overeenstemming zou zijn.

De vernatting van het gebied is voor de boeren een probleem, omdat zij hierdoor schade aan hun landerijen kunnen krijgen. Ze hebben al voorgesteld om aan kavelruil te doen of een schaderegeling op te stellen, voordat de plannen worden uitgevoerd. Hierover hebben ze nog geen akkoord bereikt met de Provincie Drenthe en Prolander. 

Greet Oosterhuis van Gemeentebelangen vond het zeer teleurstellend dat de provincie het probleem voor zich uit schuift. ,,Dat dit in Drenthe gebeurt, dat moet niet kunnen. We hadden gehoopt dat er inmiddels een oplossing zou zijn. We stemmen dan ook in met enorme tegenzin.”

Ook andere fracties gingen schoorvoetend akkoord met het voorstel. Ze zijn allemaal voorstander van het project, maar willen graag dat de problemen voor de boeren worden opgelost. VVD, GroenLinks, PvdA en ook wethouder Ivo Berghuis zien nog voldoende mogelijkheden voor zienswijzen en bezwaren tijdens de vervolgprocedures, voordat de schop in de grond gaat en hopen dat voor die tijd er ook een oplossing is voor de boeren in het gebied.