Greet Oosterhuis neemt inwoners van De Broekstreek mee door opmerkingen en aanbevelingen van de Spiekeriek.
Greet Oosterhuis neemt inwoners van De Broekstreek mee door opmerkingen en aanbevelingen van de Spiekeriek. (Foto: Henry Koops)

De Broekstreek wil ook meer woningen voor starters en senioren

Algemeen
Inwoners denken mee via Spiekeriek

AMEN – Slechts één briefje over het stoppen van het winnen van gas uit het Eleveld-gasveld hing aan de Spiekeriek in De Broekstreek. Maar het betekent niet dat het onderwerp niet leeft onder de inwoners.

Een tiental inwoners uit De Broekstreek waren naar de bijeenkomst gekomen in Café De Amer in Amen op uitnodiging van de raadscommissie Spiekeriek. De aanwezigen bespraken de opbrengst van de 43 briefjes die aan de Spiekeriek waren gehangen. Raadslid Greet Oosterhuis nam de bezoekers mee door de opmerkingen en aanbevelingen van de inwoners. Ze gaf direct een winstwaarschuwing af. ,,We kunnen niets beloven en we komen ook niet met oplossingen. We horen het aan en nemen het mee”, aldus de presentatrice.

In De Broekstreek leven dezelfde problemen als elders in het land, zo is er grote behoefte aan woningen voor starters en senioren die graag in de regio willen blijven wonen. Belangrijk is dat er doorstroming is en er hierdoor woningen vrijkomen voor jongeren en jonge gezinnen. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid in de regio. En ouderen willen graag in hun vertrouwde omgeving blijven. Er werd door de aanwezigen wel in oplossingen gedacht, zoals mantelzorgwoningen op het erf, het splitsen van boerderijen of alternatieve kleine woonvormen, maar vaak blijkt dat de regelgeving complex is om dit te kunnen realiseren.

De wolf speelt in de Broekstreek ook een belangrijke rol op de gevoelens van de inwoners. Hier wordt verschillend over gedacht en regelgeving met betrekking tot het beheer van de wolf is een Europese aangelegenheid, maar ook in De Broekstreek heeft men de wolf liever niet in de achtertuin. Dat geldt voor schapenhouders, maar ook voor paardenbezitters die bang zijn dat hun dieren ook slachtoffer zullen worden. De dieren gaan later de wei in en komen eerder op stal. Een paardenliefhebber laat zelfs ’s nachts het licht branden en de radio spelen om de wolf op afstand te houden.

Verkeersveiligheid is ook een issue. Er wordt in De Broekstreek ook te hard gereden. Men vond het wel vreemd dat Ekehaar wel een 30 kilometerzone heeft op de doorgaande weg en Amen niet. Het heeft te maken dat Amen in het buitengebied zou liggen en Ekehaar niet. Ook weginrichting speelt hier bij een rol. Belijningen op de weg zorgen voor de toegestane snelheid, maar zorgen ook voor een stuk veiligheid. Het ene rijmt niet met het andere. En zo wil de een juist minder straatverlichting en de ander meer. Een probleem in de Broekstreek zijn ook de wegbermen, die zijn vaak kapotgereden. Graskeien zouden het probleem op kunnen lossen, maar het verbreden van de weg stimuleert ook het verhogen van de snelheid. Een en ander zal straks ook terugkomen in het Mobiliteitsplan van de gemeente. Een conclusie was wel dat veel heeft te maken met menselijk gedrag.

Vragen over het Dorpshuis in Ekehaar konden direct beantwoord worden door voorzitter Annemieke Smit. ,,We zijn in gesprek met de wethouder over de plannen van een dorpshuis 2.0. Het moet een soort huiskamer worden voor de inwoners, we gaan een verduurzamingsslag maken en er komt wellicht een kinderopvang. Dat is goed voor de leefbaarheid. Bij de Provincie Drenthe willen we een beroep doen op de Leader-gelden. Voor de zomer willen we met een plan komen naar de gemeenteraad.” Vanuit de raadsleden werd gewezen op de toevoeging van een exploitatieplan. ,,Dat komt erbij. Het gaat hier niet zoals in Rolde met een ruime omzet en weinig vrijwilligers. We hebben slechts een omzet van 30.000 euro, maar wel 40 vrijwilligers die een bijdrage leveren’, aldus Smit.

Dat de gemeente niet alles direct oplost liet een bewoner van de Hemmenweg in Ekehaar weten. Daar is de berm erg slecht, maar de gemeente heeft na een half jaar nog niets van zich laten horen. Oosterhuis raadde aan om het nieuwe meldingsformulier op de website te gebruiken. Ze had het zelf uitgeprobeerd en haar probleem was binnen een week opgelost.

Verder bleek dat de mensen uit de Broekstreek met hun baby’s en afval liever naar Assen gaan dan naar Gieten, wil een ander minder pesticiden, en werd er gevraagd om herplant van bomen en struiken.

Zoals gezegd lopen veel dingen vast op ingewikkelde regelgeving. Regeldruk is ook en probleem voor veel verenigingen. Oosterhuis gaf aan dat de gemeente daarbij zou kunnen helpen en dat de raad ook een rol heeft om regels te vereenvoudigen. De spreekstalmeester liet bewonersinitiatieven als een vleermuistil, een hondenpark, kerstverlichting in Ekehaar en nieuwe leden voor de loopgroep in het midden. ,,Ik weet dat de inwoners hier tot veel in staat zijn en dit zelf kunnen regelen, maar blijf vooral meedenken en met ideeën komen.”

Inwoners uit het veen kunnen van 8 tot en met 15 maart hun bevindingen in Spijkerboor aan de Spiekeriek toevertrouwen. De inwonersavond vindt dan op 27 maart plaats in ’t Klein Genoegen in Eexterveen. 

Afbeelding
Afbeelding