Afbeelding

Waterschap in beroep tegen zoutwinning Nedmag

REGIO - Het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s heeft besloten beroep in te stellen bij de Raad van State tegen het instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het winningsplan van zoutwinbedrijf Nedmag.

Door de zoutwinning heeft het waterschap te maken met forse kosten. ,,We willen goede afspraken maken over de vergoeding hiervan door Nedmag, ook voor de periode nadat Nedmag geen zout meer wint. We vinden dat het instemmingsbesluit hierin moet voorzien en dit is nu niet het geval. Daarnaast stellen we beroep in omdat we vinden dat het besluit van de minister onvoldoende zorgvuldig tot stand is gekomen”, zegt Fien Heeringa van het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa's.

,,In ons besluit om beroep in te stellen speelt nadrukkelijk mee dat we teleurgesteld zijn in de opstelling van Nedmag over compensatie van de kosten die we als waterschap moeten maken vanwege de zoutwinning. We zijn in gesprek geweest met Nedmag om nieuwe afspraken te maken over compensatie. Het gaat daarbij om veel geld. Helaas hebben we moeten besluiten dat verder praten geen zin heeft. Wat Nedmag biedt en wat wij vragen, ligt mijlenver uit elkaar. We vinden dat Nedmag kosten afwentelt op de samenleving, namelijk op de waterschapsbelastingbetalende inwoners en bedrijven in ons beheergebied. Kosten die het rechtstreekse gevolg zijn van hun commerciële activiteiten. Dit vinden we onacceptabel en hier strijden we tegen.”

Uitvoering van het nieuwe winningsplan betekent dat de bodem in een vrij groot gebied rondom Veendam verder zal dalen, tot maximaal 95 centimeter. Dit brengt volgens Heeringa forse kosten met zich mee voor het waterschap.

,,Daarnaast stellen we beroep in omdat we vinden dat het besluit van de minister niet zorgvuldig tot stand is gekomen. Dit omdat natuur, milieu, duurzaamheid en waterveiligheid onvoldoende zijn meegewogen. Door de dalende bodem dalen kades en zijn meer stuwen en gemalen nodig om het waterbeheer te regelen. Dit maakt onze zorg voor voldoende water complexer en brengt meer risico's op wateroverlast met zich mee. We vinden dat nader onderzoek naar deze effecten nodig is, wil de minister een zorgvuldig besluit kunnen nemen.”