Wethouder Henk Heijerman erkent dat er fouten zijn gemaakt tijdens de bomenkap in de wijk Nooitgedacht.
Wethouder Henk Heijerman erkent dat er fouten zijn gemaakt tijdens de bomenkap in de wijk Nooitgedacht. (Foto: Henry Koops)

Wethouder erkent fouten met bomenkap in Nooitgedacht

NOOITGEDACHT – Het college van de gemeente Aa en Hunze gaat samen met bewoners en de Provincie Drenthe kijken naar een oplossing voor de bomenkap in Nooitgedacht. ,,De gemeente vindt het belangrijk dat het groene karakter van de wijk behouden blijft. In samenspraak met bewoners zal er daarom meer groen behouden blijven. Ook komt er sneller nieuw groen terug voor de bomen die noodgedwongen gekapt worden”, aldus het college.

Er is veel te doen over de bomenkap in Nooitgedacht. Inwoners trokken herhaaldelijk aan de bel bij de gemeente en spraken zelfs over een economisch delict. Ook werden er vragen gesteld in de gemeenteraad en in Provinciale Staten over het handelen van de gemeente. Volgens wethouder Henk Heijerman ligt de oorsprong van de onrust ver in het verleden: ,,Bij de start van de bouw van deze wijk in 2004 hadden we een vastgesteld bestemmingsplan. Er moesten bomen wijken voor de bouw, naar schatting zo’n 9 hectare, maar die zouden we ruimschoots compenseren. Dit zou pas gebeuren na voltooiing van de wijk, als precies bekend zou zijn hoeveel bos er daadwerkelijk gekapt was. Een deel van het gekapte bos zou gecompenseerd worden in de wijk zelf. Dat dit pas na de bouw zou zijn, hebben we niet duidelijk genoeg gecommuniceerd.”

De herplant is in 2006 vastgelegd in bestuurlijke afspraken met de provincie. Deze afspraken zijn woensdag nogmaals bestuurlijk bevestigd in een overleg tussen wethouder Heijerman en gedeputeerde Henk Jumelet. Heijerman begrijpt de zorgen van bewoners en wil daarom eerder werk maken van een groene wijk.

Lees verder op pagina 3.