Vervolg van pagina 1.

Inwoners krijgen daarin een belangrijke stem: ,,We nodigen de inwoners uit om daarover met ons mee te denken en te praten.”

Die ambitie betekent niet dat al het groen automatisch blijft staan. Wethouder Heijerman: ,,Soms ontkomen we er niet aan. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de aanwezigheid van de letterzetter kever of doordat er bindende afspraken over woningbouw zijn gemaakt. Welke bomen gekapt worden en waarom dat nodig is, daarover gaan we beter communiceren.” Zo wordt het bosje aan de Brinklaan gekapt vanwege een plaag van letterzetter kevers. Heijerman: ,,Het is zonde dat deze bomen weg moeten, maar we gaan actief aan de slag om er passend groen voor terug te plaatsen.”

Wethouder Heijerman geeft toe dat er fouten zijn gemaakt in de procedures: ,,Op basis van de APV hadden we een vergunning moeten hebben voor het kappen. Wij dachten dat enkel de Wet natuurbescherming van toepassing was voor bomenkap op de gemeentelijke gronden en daarmee een melding bij de Provincie volstond. We hebben wel altijd al hetzelfde doel voor ogen gehad als de inwoners: een groene wijk waar het prettig wonen is.” Heijerman wil daarom ook vooral naar de toekomst kijken: ,,Dat groene karakter willen we behouden en verbeteren. Samen met inwoners.”