Een AED hangt nu ook op Tjassenwijk 6 in Gieterveen.
Een AED hangt nu ook op Tjassenwijk 6 in Gieterveen.

Tjassenwijk Gieterveen heeft een eigen AED

GIETERVEEN - Een aantal bewoners van de Tjassenswijk in Gieterveen hebben het initiatief genomen om te komen tot een BuurtAED voor hun buurt. ,,In Gieterveen hangt een AED bij de molen en er hangt er een bij het dorpshuis in Gieterveen. Ook is er een AED in het dorpshuis Eexterveen. Al deze drie locaties zijn te ver van de Tjassenswijk verwijderd als er een noodoproep is. Ieder seconde telt in zo’n geval”, aldus Helen Wouters, Henny Doeve Haandrikman en Gerard Schippers.

De initiatiefnemers namen deel aan een actie van Philips en de Hartstichting, de BuurtAED. Ze hadden 14 dagen de tijd om 1667 euro bijeen te brengen. Het geld was vlot binnen. ,,Mede door een paar goede donaties van bedrijven en van anonieme donoren ging de teller met rasse schreden naar het streefdoel”, aldus de initiatiefnemers. ,,Met een aantal buurtgenoten is gezocht naar een geschikte plek. De gevel van Tjassenswijk 6 leek het meest geschikt. De AED is inmiddels al geleverd.”

Met het ophangen van een AED en het instellen van een WhatsAppgroep alleen ben je er niet. ,,Buurtbewoners dienen ook een reanimatiecursus te hebben gevolgd en een AED kunnen bedienen. Daarom roepen wij deze omwonenden op, om een reanimatiecursus te volgen. De kosten voor een dergelijke cursus zijn te declareren bij de ziektekostenverzekering. In en rond de zomervakantie zullen een aantal trainingen in dorpshuis Ous Hoes in Gieterveeen worden gehouden. Informatie hierover is verkrijgbaar via info@startenmetreanimeren.nl.”