Vragen over bouwplannen aan Stationsstraat Rolde

ROLDE – Bouwbedrijf S14R B.V. uit Ekehaar heeft plannen om op de locatie aan de Stationsstraat 14a veertien appartementen te bouwen. De bouwonderneming heeft hiervoor een omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Ook zijn er plannen voor twee vrijstaande woningen, maar daar is nog geen aanvraag voor ingediend.

De gemeenteraad wordt gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven, omdat er nog een detailhandelbestemming op het perceel van de voormalige Multimate-locatie ligt. Hierdoor kan een omgevingsvergunning in procedure worden gebracht voor woningbouw op het perceel. Er was donderdag tijdens de informerende commissievergadering nog veel onduidelijk over de procedure, maar volgens wethouder Henk Heijerman blijven er voldoende mogelijkheden om invloed uit te oefenen door de raad en bezwaarmakers. Wel werd duidelijk dat de omwonenden de plannen niet zien zitten en dat er ruis op de lijn zit tussen de ondernemer en de omwonenden. Zo vrezen bijvoorbeeld het naastgelegen horecabedrijf en de camping problemen met de uitvoering van hun bedrijven. Dorpsbelangen Rolde maakte ook al bezwaren kenbaar. De stichting vindt dat de zes koop- en acht huurappartementen vallen in het duurdere segment en dat de woningen hierdoor niet beschikbaar zou zijn voor de huidige plaatselijke bevolking en dat strookt volgens de commissie niet met de woonvisie van de gemeente. Diverse fracties kunnen zich in die kritiek vinden. De PvdA vroeg zich af of het project wel aansluit bij de vraag in het dorp. Er zijn meer van dergelijke initiatieven. Wethouder Henk Heijerman geeft aan dat de contacten met de omwonenden een taak is voor de initiatiefnemer. ,,Ook moet de aannemer zorgen voor maatregelen om overlast van de omliggende bedrijven voor de bewoners te beperken. Dat is geen taak voor de zittende bedrijven. En de oude beuken moeten worden behouden.” De raad debatteert op 16 en 24 juni verder over de bouwplannen.