<p>De wolf vormt een bedreiging voor schapen en geiten.</p>

De wolf vormt een bedreiging voor schapen en geiten.

Meer schapenhouders in aanmerking voor steun tegen aanvallen wolf

  voorlezen