De Drentsche Aa. (foto Nationaal Park Drentsche Aa)
De Drentsche Aa. (foto Nationaal Park Drentsche Aa)

‘Bestrijdingsmiddelen in Drentsche Aa probleem voor drinkwaterwinning’

Algemeen

REGIO - Een externe commissie gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de vervuiling door bestrijdingsmiddelen in het Drentsche Aa-gebied te verminderen.

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben Provinciale Staten geïnformeerd over het eindrapport Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa. Dit rapport is opgesteld door de provincie Drenthe, Waterbedrijf Groningen en waterschap Hunze en Aa’s en laat zien dat gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen nog steeds een probleem vormen voor de drinkwaterwinning in het Drentsche Aa-gebied.

De afgelopen jaren zijn er in het kader van het uitvoeringsprogramma vrijwillige maatregelen uitgevoerd om de vervuiling door gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen in dit gebied te verlagen. Het rapport laat nu zien dat deze maatregelen onvoldoende hebben geholpen en dat een andere aanpak nodig is. Er wordt een externe commissie ingesteld die kijkt naar de acties die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en naar een visie voor de toekomst.

!