Burgers worden betrokken bij projectbesluit gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak rotonde Gieten.
Burgers worden betrokken bij projectbesluit gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak rotonde Gieten. (Foto: Henry Koops)

Volgende stap proces verdubbeling N34 en aanpak rotonde Gieten

Algemeen

ASSEN/GIETEN - Gedeputeerde Staten hebben besloten om de kennisgeving Voornemen en de kennisgeving Participatie in het kader van de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de aanpak van verkeersplein Gieten te publiceren.

,,Dit is een noodzakelijke stap in de projectbesluitprocedure die gevolgd gaat worden onder werking van de Omgevingswet. In de kennisgeving ‘Voornemen’ geven we aan dat we een verkenning gaan uitvoeren naar de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de aanpak van het verkeersplein Gieten. Eenieder kan hierop een reactie indienen gedurende een periode van negen weken na publicatie. In de kennisgeving ‘Participatie’ staat hoe wij burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen betrekken bij het projectbesluit”, aldus GS.

Informatie inwoners

GS heeft ook gereageerd op vragen van het CDA dat inwoners eerst werden beloofd in maart/april te worden bijgepraat over het proces, maar vervolgens niets meer hoorden. En dat zij via schriftelijke vragen moesten vernemen dat het -misschien- het laatste kwartaal van 2022 wordt.

,,Door onvoorziene omstandigheden, zijnde benodigd aanvullend onderzoek en de te volgen procedure als gevolg van de nieuwe Omgevingswet, verloopt het proces anders dan gepland. De communicatie hierover is als volgt verlopen. Allereerst zijn wij en Provinciale Staten geïnformeerd. Direct daarna zijn de betrokken wethouders en de focusgroepen geïnformeerd. Direct daarna zijn de inwoners geïnformeerd. Daarnaast zijn verschillende (telefonische) gesprekken gevoerd met inwoners om alle vragen volledig te beantwoorden. Volgens ons is dit een zorgvuldig proces”, aldus GS die aangeeft deze volgorde ook in de toekomst te blijven hanteren.