Deze vakantiewoning ligt te dicht bij de N34 om permanent bewoond te kunnen worden.
Deze vakantiewoning ligt te dicht bij de N34 om permanent bewoond te kunnen worden. (Foto: Google streetview)

Gemeenteraad wil lot bewoners Zeegserweg opnieuw bespreken

Algemeen

SCHIPBORG – De fractie van Gemeentebelangen was onaangenaam verrast door het besluit van het college van Aa en Hunze om geen medewerking te verlenen aan de transformatie van de recreatiebestemming van de woningen aan de Zeegserweg naar een woonbestemming.

,,We hadden een ander besluit verwacht”, zegt Bertus Reinders die samen met CDA, GroenLinks en D66 met een initiatiefvoorstel wil komen om de situatie nog eens tegen het licht te houden.

Een woordvoerster namens de bewoners had de raadsleden het proces van de afgelopen 18 jaar nog eens geschetst, zoals het volgens de bewoners is gegaan. Hieruit bleek dat de bewoners overdonderd zijn door het besluit en dat het vertrouwen in de gemeente Aa en Hunze danig is geschonden. Het college wil niet meewerken, omdat twee van de negen woningen te dicht bij de N34 liggen in verband met geluidsoverlast. In het kader van één park, één plan kunnen alle woningen niet transformeren. Een deel van de woningen wordt al jaren permanent bewoond. De bewoners moeten de woningen verlaten anders wordt er door het college handhavend opgetreden. 

,,Er is geen recreatief perspectief meer. En wij mogen er niet wonen, maar de woningen wel verhuren aan mensen die een tijdelijke woning zoeken. Hoe ridicuul wil je het hebben? Waar is de gemeente in godsnaam mee bezig?”

De inspreekster verzocht de raad om het college terug te fluiten. ,,Laten we op zoek gaan naar een oplossing. Ons lot ligt in uw handen.” Een optie die ze aandroeg was eventueel te wachten op de nieuwe omgevingswet. ,,Hierin wordt de grenswaarde van geluid opgetrokken naar 65 decibel. Alle woningen vallen onder deze norm.”

Naast de vier genoemde partijen toonde ook PvdA en VVD zich bereid om de situatie te bespreken. Wethouder Bas Luinge bleef bij zijn standpunt. ,,Juridisch is het niet haalbaar om te transformeren. We hebben het getoetst aan de opgestelde kaders en wetgeving.” Reinders verzocht de wethouder om geen on-herroepbare besluiten te nemen. Daar wilde de wethouder wel in meegaan mits er een tijdslijn aangehangen wordt. De fracties kunnen nu een initiatiefvoorstel op gaan stellen, om de bewoners toch nog wat hoop te geven.

Zie ook: https://www.schakel.info/nieuws/algemeen/59581/bewoners-zeegserweg-zullen-zich-verzetten-tegen-uitbreiding-cam of https://www.schakel.info/nieuws/algemeen/58001/bewoners-zeegserweg-moeten-vakantiewoning-uit..