De oude Bonnerschool met daarnaast de directeurswoning.
De oude Bonnerschool met daarnaast de directeurswoning. (Foto: Historische Vereniging voormalige Gemeente Gieten

Bonnerschool bestaat 100 jaar

Algemeen

GIETEN - Burgemeester Jacob Willem Arriëns opende op 1 maart 1923 de Bonnerschool in Bonnen. De burgemeester verwelkomde de nieuwe directeur Jacob Torensma, mejuffrouw Willering en de heer Westert uit Utrecht die samen het onderwijsteam zouden vormen. De wens werd uitgesproken voor een bloeiende school. Tijdens de speeches werden de ouders op het hart gedrukt de onderwijzers steeds dankbaar te zijn voor hun inzet en de zorg voor hun kinderen. Torensma kreeg de sleutel van het keurige, doelmatig ingericht schoolgebouw. De aanwezigen konden de vervolgens de nieuwe school bewonderen. Dat is 100 jaar geleden.

Jacob Torensma dankte tijdens de opening iedereen voor het in hem gesteld vertrouwen. Hij bleef zes jaar directeur. De school heeft in 100 jaar slechts zeven directeuren gehad. Torensma werd opgevolgd door Hendrik Breider, die ruim een jaar bleef. Jan Willering nam het stokje in 1932 over. Hij bleef 27 jaar. Hendrik Metselaar was in de begin jaren 60 directeur. Zijn opvolger Hendrik Strijk leidde de school 16 jaar. Freddie van Dijk werd per 1-8-1982 aangesteld. Hij werd met 37 jaar de langstzittende directeur. Sinds 2019 heeft Jelle Elzinga de leiding over de Bonnerschool.

Sara Meijer
De oorlogsjaren 1940-1945 waren ook op de Bonnerschool moeilijke tijden. Het meest trieste verhaal was dat van Sara Meijer, een joodse leerlinge, die in oktober 1943 werd opgepakt en naar Westerbork werd gebracht. Van daaruit werd ze op transport gezet naar het vernietigingskamp Auschwitz, waar ze na aankomst werd vergast. Ter nagedachtenis is het beeldje ‘Bescherming’ van Bert Kieiwit bij de school geplaatst. Maar zelfs het beeldje kent geen rust. Het werd onlangs nog door vandalen vernield.

Schoolstrijd
Elk dorp met meerdere scholen kent een schoolstrijd. Ook het dorp Gieten is dat niet vreemd. Daar hoor je oud-leerlingen ook vaak over vertellen. De kinderen die op de Gieterschool zaten waren van de middenstanders, de notaris en de burgemeester. De meeste kinderen van de Bonnerschool kwamen van boerderijen op Bonnen en Achter ’t Hout en van de kleine middenstanders uit Bonnen. De schoolgrens liep langs de Spekstoep en de Brink. Het gevoel dat bij de leerlingen van de Bonnerschool leefde, was dat je er niet tussen kwam bij de kinderen die op de Gieterschool zaten. Dat verschil ebde weg als men naar de middelbare school ging.

Veranderingen
In 100 jaar is er natuurlijk veel veranderd. Het schoolgebouw, dat op een oude boerenplaats is gebouwd, onderging in de 100-jarige geschiedenis ook diverse verbouwingen. De school werd groter en kleiner, maar de eerste plattegrond uit 1923 is nog steeds relevant. De houtenschoolbanken met inktpotjes zijn ingeruild voor moderne tafels en met een kroontjespen wordt niet meer geschreven. En de oude schoolborden, waar met krijt op wordt geschreven, zijn ingeruild voor digiborden en de kinderen werken niet meer met een griffel op een lei, maar naast boeken en schriften ook met laptops en tablets. De corrigerende tik met de liniaal door het onderwijzend personeel is al lang niet meer toegestaan. In 1966 werd de Cito-toets ingevoerd, maar ook dit toetssysteem voor het vervolgonderwijs is nog steeds aan verandering onderhevig. De lagere school werd basisschool en de klassen werden groepen. Leerkrachten worden bij de voornaam aangesproken. Leerlingen zijn mondiger geworden. Het beroep van leerkracht is in de loop der jaren ook veranderd. De toenemende administratieve last en de vragen vanuit de maatschappij maken dat de werkdruk in het onderwijs torenhoog is de afgelopen jaren.

Floralia
De hoofdzaak is toch altijd geweest om kinderen iets te leren. Daarnaast is er in de loop van de jaren altijd ruim voldoende tijd geweest voor leuke activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, de schoolreisjes en de Floralia. Voor de Floralia konden de leerlingen planten kweken en die werden dan verkocht. De beste kwekers werden beloond met een prijs, zoals een reep chocolade. Tegenwoordig is de Floralia een levendig schoolfeest: ouders, leerlingen en personeel vieren samen met spelletjes en lekker eten en drinken deze prachtige traditie.

Schoolreisjes
Ook de schoolreisjes zorgden voor veel plezier. En traditiegetrouw kropen de leerlingen bij terugkomst altijd onder de banken van de bus om de ouders schrik aan te jagen. Een buschauffeur liet de leerlingen zelfs een keer achter de school uitstappen, waardoor de bus echt leeg aankwam. En er was een keer paniek toen er ‘s ochtends geen bus kwam: de reservering was vergeten te maken.

Hunebed
Een ander hoogtepunt was de realisatie van een hunebed op het schoolplein tijdens de viering van het 75-jarig jubileum. Aanleiding was het verwijderen van een speeltoestel door de voormalige gemeente Gieten. Middelen voor een nieuw speeltoestel werden niet verstrekt en om de vergunningen te omzeilen ontstond het idee om grote zwerfstenen te plaatsen en dit nieuwe hunebed als speeltoestel te gebruiken op het schoolplein. Nog steeds kijkt men met trots terug op dit huzaren stukje.

Jubileumfeest
Het 100-jarig bestaan wordt iets minder groots gevierd. De leerlingen vieren vrijdag het jubileum op school en sluiten deze dag af met een circusvoorstelling. Op zaterdag 10 jun is er van 13.00 uur tot 17.00 uur een reünie voor oud-leerlingen, oud-medewerkers en andere mensen die veel voor de school betekend hebben.

Het afscheid van Freddie van Dijk, de langstzittende directeur van de Bonnerschool in 2019.