Afbeelding
(Eigen foto)

Start bouw uitbreiding woonzorgcentrum De Wenning in Rolde

Algemeen

ROLDE - Aannemer Paas B.V. zal binnenkort starten met de inrichting van de bouwplaats bij De Wenning. In de aanbouw worden dertien verpleeghuisappartementen gerealiseerd. De verwachting is dat de werkzaamheden tot en met oktober 2024 duren. Maandag 2 oktober start eerst nog het archeologisch onderzoek. Dit neemt ongeveer een week in beslag. 

De appartementen die gebouwd worden zijn bedoeld voor mensen met dementie. Hierdoor kunnen zorgafhankelijke ouderen met dementie in Rolde blijven wonen en hoeven zij niet te verhuizen naar een andere plaats. 

Kleinschalig wonen
De opzet is ‘kleinschalig wonen’. Dit betekent dat een aantal ouderen met dementie met elkaar samenwoont. Iedere bewoner krijgt een eigen appartement en kan zich daar terugtrekken. Bij de appartementen komt een grote huiskamer. Er wordt een herkenbare omgeving gecreëerd. Hierdoor voelen de bewoners zich snel thuis.

Informatiebijeenkomst
Binnenkort ontvangen omwonenden een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin de plannen worden gedeeld en toegelicht.

Dementie
Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 hersenziektes. Bij dementie kunnen de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Het is een ingrijpende hersenziekte die tot op heden niet te genezen is. De ziekte van Alzheimer en Vasculaire Dementie zijn het meest bekend. Mensen met (beginnende) dementie hebben vaak een combinatie van symptomen. Denk hierbij aan geheugenverlies, veranderend gedrag, moeite met het vinden van woorden en het kwijtraken van spullen.

Steeds meer mensen met dementie
In Nederland hebben ruim 290.000 mensen dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zullen in 2040 ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. 

De locatie in Rolde waar de aanbouw zal worden gerealiseerd.