Afbeelding

Subsidie voor aed’s blijft op 250 euro

Algemeen

AA EN HUNZE - Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft een bedrag van 250 euro subsidie per jaar als financiële tegemoetkoming per actieve aed beschikbaar gesteld. Dit doen ze naar aanleiding van een motie van GroenLinks die in november 2023 werd aangenomen. Het gaat om een bedrag van 22.000 euro per jaar.

De subsidie is bedoeld voor het onderhoud van de aed’s en de trainingen van de bedieners van de aed’s. De fractie van GroenLinks had verzocht om de onderhoudskosten van aed’s over te nemen indien deze voor het algemeen belang kunnen worden ingezet en de mogelijkheden te onderzoeken om gratis reanimatiecursussen/aed-instructies aan te bieden. Wethouder Richard Heling wilde daar niet in meegaan. ,,De organisatie omtrent plaatsing en onderhoud van aed’s, training van vrijwilligers en alarmering is geregeld via de organisatiestructuur Hartveilig Drenthe en de financiering loopt via VDG. Drentse gemeenten dragen per inwoner 0,085 cent per inwoner per jaar bij. Dat komt neer op en bedrag van 2200 euro. De kosten voor training van vrijwilligers en onderhoud per aed’s zijn ongeveer 440 tot 650 per dorp of buurt. Er zijn momenteel 80 aed’s in Aa en Hunze. De 250 euro per aed dragen we bij als waardering en stimulans en is een behoorlijke tegemoetkoming”, aldus Heling.

GroenLinks is van mening dat het bedrag van 250 euro onvoldoende is. ,,Het gaat om een stuk volksgezondheid, dat is een rol van de overheid en beperk je niet tot de bevolking We stellen voor om alle kosten voor de Aed’s te financieren uit de Algemene middelen”, aldus Jannie Schonewille van Groen Links. Alleen D66 wilde tijdens de behandeling van de Sturingsmonitor meegaan met GroenLinks. De overige fracties konden leven met het voorstel van het college.