Er zijn inmiddels twee kenniscafés georganiseerd. (eigen foto)
Er zijn inmiddels twee kenniscafés georganiseerd. (eigen foto)

Drentse gemeenten zoeken succesfactoren in jeugdhulp

Algemeen

BEILEN – Welke mooie voorbeelden van jeugdhulp bestaan er in Drenthe die eigenlijk breder ingezet zouden kunnen worden? 

De Drentse gemeenten hebben, samen met een aantal zorgaanbieders, de handen ineen geslagen om deze vraag te beantwoorden. Ze gaan op zoek naar generieke succesfactoren die iedereen zou kunnen toepassen. Dat doen ze tijdens zogenaamde kenniscafés van de Drentse Jeugdacadamie, dat onderdeel is van Envedder, de Drentse groeibeweging voor jeugd. 

Met open blik
Tijdens een kenniscafé van de Drentse Jeugdacademie gaat een zo breed mogelijke groep van deelnemers, aan de hand van een concreet voorbeeld van jeugdhulp, op zoek naar de succesfactoren. Wethouder Erjen Derks van Midden-Drenthe: ,,We nodigen een brede groep uit voor de kenniscafés omdat kinderen opgroeien in een breed netwerk. Ze gaan naar school, ze zitten soms op een sport, hebben hobby’s of zijn cultureel actief. In deze gewone omgeving zou elk kind veilig en gelukkig moeten kunnen opgroeien. Daarom is het zo interessant om te kijken wat je aan kunt bieden in die gewone omgeving als een kind even vastloopt. Als er wel specialistische hulp nodig is, dan is het dus goed dat die hulp er op gericht is om een kind weer terug te begeleiden naar die gewone omgeving.’’

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de deelnemers het voorbeeld van dierenweide Het Stroomdal in Beilen besproken, tijdens het tweede kenniscafé het OPDC in Meppel besproken. Het doel is om twaalf kenniscafés te organiseren. Alle bijeenkomsten leveren succesfactoren op en daaruit kunnen generieke succesfactoren gehaald worden die toegepast kunnen worden in andere jeugdhulpinitiatieven. Het Lectoraat Zorg voor Jeugd van NHL Stenden Hogeschool ondersteunt hierbij.

Kenniscafé bijwonen?
Iedereen is welkom bij de kenniscafés: ouders, hulpverleners, beleidsmakers, maatschappelijk werkers, sportcoaches, etcetera. Dat is uniek aan deze bijeenkomsten, want vaak zijn ze bedoeld voor een bepaalde doelgroep.