Ook in Drenthe is het moeilijk om personeel te vinden voor de kinderopvang. (foto UWV)
Ook in Drenthe is het moeilijk om personeel te vinden voor de kinderopvang. (foto UWV)

Groot personeelstekort in Drentse kinderopvang

Algemeen

AA EN HUNZE - De arbeidsmarkt blijft krap, vooral in bepaalde sectoren. Zo ook in de kinderopvang; daar zijn grote personeelstekorten. Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat deze verder oplopen.

De kinderopvang heeft op dit moment landelijk een tekort van 5000 medewerkers. Kinderopvangorganisaties moeten nu al steeds vaker een groep sluiten, omdat er te weinig pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn. Tegelijkertijd worden er meer kinderen geboren en daardoor stijgt de vraag naar opvang. Het landelijk tekort loopt daarom naar verwachting op naar 7000 medewerkers in 2031. Het tekort wordt nog groter als rekening gehouden wordt met de kabinetsplannen om vanaf 2025 voor alle werkende ouders de kinderopvang voor 96 procent van het maximale uurtarief te vergoeden. De verwachting is dat meer ouders hierdoor gebruik gaan maken van kinderopvang. In dat geval kunnen de tekorten oplopen tot 29.000 medewerkers in 2031. De UWV-publicatie ‘Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang in beeld’ geeft inzicht in de kinderopvang en beschrijft verschillende oplossingen en initiatieven om de personeelstekorten aan te pakken. 

Ook in de provincie Drenthe is het moeilijk om personeel te vinden voor de kinderopvang. Op dit moment staan er in de provincie Drenthe 100 vacatures open voor medewerkers kinderopvang. Het is volgens UWV belangrijk om deze tekorten tegen te gaan, zodat ook de tekorten in andere sectoren verkleind kunnen worden. Opvang van kinderen is voor veel ouders namelijk een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen werken.

!