De locatie aan de Eexterweg is ook een mogelijke optie voor het Cultuurpodium Gieten.
De locatie aan de Eexterweg is ook een mogelijke optie voor het Cultuurpodium Gieten.

Bibliotheek ook nog optie voor Cultuurpodium Gieten

Algemeen

AA EN HUNZE - De klankboordgroep die zich bezighoudt met het onderzoek naar een geschikte locatie voor een cultuurpodium in Gieten zal nog een alternatieve locatie onder de loep nemen. Dat heeft wethouder Ivo Berghuis laten weten. 

Het gaat hierbij om de bibliotheek en het nabijgelegen pand waar Digital Art Factory van het ICO in is gevestigd aan de Eexterweg. De klankbordgroep had eerder een voorkeur uitgesproken voor een uitbouw van sporthal De Goorns aan de Asserstraat. De klankbordgroep komt aan het eind van deze maand bij elkaar om de mogelijke opties nader te bestuderen. De wethouder verwacht in het eerste kwartaal met een definitief voorstel te komen richting de gemeenteraad. De raad heeft ingestemd met een voorbereidingskrediet van 100.000 euro om de plannen verder uit te werken. Er zijn nog geen investeringsbedragen opgenomen in de begroting van 2023 voor de eventuele bouw. Hierover zal in een later stadium worden besloten.