Het conflict rond de ontsluitingsweg naar de Hanebijtershoek is eindelijk opgelost.
Het conflict rond de ontsluitingsweg naar de Hanebijtershoek is eindelijk opgelost. (Foto: Henry Koops)

Kwestie Hanebijtershoek Gieten komt tot oplossing

Algemeen

GIETEN – De bewoners van de Hanebijtershoek keken vorige week dinsdagavond verwonderd op toen ze een brief van de gemeente Aa en Hunze in de bus vonden. In de brief stond dat er een doorbraak was in het jarenlange conflict over de realisatie en de openbaarheid van de ontsluitingsweg van hun woningen. Het lijkt erop dat de bewoners na 25 jaar eindelijk een fatsoenlijke ontsluitingsweg gaan krijgen.

Het conflict tussen enkele ondernemers onderling en de gemeente Aa en Hunze zorgden voor een centimeters dik dossier. Complicerende factor hierbij was dat de gronden waarover deze weg loopt in het bezit zijn van twee ondernemers. Het ontbreken van voldoende handhaving, het verdwijnen van afspraken uit aktes, het stuklopen van onderhandelingen en rechtszaken tot aan de Raad van State zorgden er onder meer voor dat het conflict voortdurend vastliep. Er werden zelfs door een van de grondeigenaren betonblokken op de weg geplaatst. De diverse partijen beten zich vast in het dossier van de Hanebijtershoek of verdwenen ongemerkt naar de achtergrond. Zo bogen diverse wethouders zich over het probleem van de ontsluitingsweg, zoals Geert-Jan ten Brink (PvdA), Bert Wassink (Groen Links) en Henk Heijerman (Gemeentebelangen).

De fracties van PvdA en GroenLinks wilden begin 2021 dat er een Rekenkameronderzoek kwam naar de situatie rond de Hanebijtershoek. Nadat GroenLinks zich teruggetrokken had, maar PvdA bleef volharden, kwam er uiteindelijk een onafhankelijk bemiddelaar die het dossier moest sluiten.

De bemiddeling zorgde ervoor dat alle partijen hun zegje konden doen. Hierdoor is over en weer meer begrip ontstaan. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente de gronden onder de ontsluitingsweg van Marchel Smit van Optiekvisie en Harwin Kout van Smart Electronics Gieten overneemt. Hierdoor blijft een goede bereikbaarheid van de woningen aan de Hanebijtershoek gegarandeerd. Na overname is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van deze weg. Inmiddels is door de gemeente en de betrokken ondernemers een vaststellingsovereenkomst ondertekend. Hierin staan de gemaakte afspraken over de overname van de weg. De betrokkenen kunnen een punt zetten achter deze slepende kwestie.

Wethouder Ivo Berghuis is blij dat de kwestie is opgelost. Berghuis, nieuw op het dossier, heeft geen zin om terug te kijken. ,,De Partijen treffen geen enkele blaam. De kwestie is uit de wereld en we moeten nu zorgen voor een goede ontsluitingsweg. De weg is nu op zijn smalst 1,75 meter. Door de overname van de gronden kan de weg nu breder worden. Hoe de inrichting precies wordt, moet nog worden uitgewerkt. En er moet nog een lopend beroepszaak worden ingetrokken, maar dat is toegezegd.” De wethouder hoopt dat de uitvoering samen kan gaan vallen met de sloop van het vervallen pand aan de Stationsstraat. Makelaardij Namaco Aa en Hunze heeft plannen om op de locatie naast de ontsluitingsweg een nieuw pand neer te zetten.

Opticien Marchel Smit geeft aan dat er een last van schouders is gevallen. ,De huidige ontsluitingsweg is mijn eigendom. Ik ben verantwoordelijk voor het onderhoud en als er wat gebeurt dan ben ik verantwoordelijk. Deze verantwoordelijk raak ik nu kwijt. Ik ben blij dat deze langdurige kwestie van de baan is. Het heeft mij heel wat stress en geld gekost. De beroepszaak gaat van tafel, dus kunnen we verder met waar we mee bezig horen te zijn. Het belangrijkste is dat de bewoners na zoveel jaren eindelijk een fatsoenlijke ontsluitingsweg krijgen.”

Fokko Hamstra van Namaco is ook blij dat er een streep onder de kwestie kan en dat hij verder kan met zijn plannen. ,,Het heeft mij ook klauwen met geld gekost. De bouwkosten zijn de afgelopen jaren natuurlijk enorm gestegen” Wanneer hij kan beginnen met de sloop van de ‘rotte kies’ in het centrum kan hij niet aangeven. ,,Ik moet op zoek naar een aannemer die de klus kan uitvoeren. En ook zijn we afhankelijk van de levering van materialen, op dakpannen moet je tegenwoordig al een jaar wachten. Ik heb een bouwmanager ingeschakeld om de klus te klaren.”

Hilbert Kiers, woordvoerder van de bewoners van de Hanebijtershoek, geeft aan dat de bewoners de vlag hebben uitgestoken. ,,We zijn regelmatig met de partijen in gesprek geweest en werden soms ook aan de kant gezet. Ook tijdens de bemiddeling konden we in het begin ons verhaal doen, maar hoorden we vervolgens niets meer tot vorige week dinsdag de brief kwam. We zijn Henk Santes van de PvdA dankbaar dat hij zich heeft vastgebeten in dit dossier en de bemiddeling heeft bewerkstelligd. Wij van de Hanebijtershoek zijn blij dat er na 25 jaar eindelijk een fatsoenlijke ontsluitingsweg komt. En ik denk dat de inwoners van Gieten ook blij zijn dat er wat op deze locatie in het centrum gaat veranderen.” 

.