Attenta zoekt de oplossingen van de hulpvragen het liefst dicht bij huis.
Attenta zoekt de oplossingen van de hulpvragen het liefst dicht bij huis. (Eigen foto)

Stichting Attenta al vijf jaar actief voor inwoners Aa en Hunze

Algemeen

AA EN HUNZE - Stichting Attenta, gehuisvest in een zijvleugel van het gemeentehuis in Gieten, in De Boerhoorn in Rolde en in De Spil in Gasselternijveen, zal op 1 juli haar eerste lustrum vieren. Tijd om even stil te staan bij wat Attenta als verwijzer of wegwijzer doet om de inwoners van Aa en Hunze te ondersteunen in hun hulpvraag.

Attenta doet haar werk binnen het zogenaamde ‘Sociaal Domein’. ,,Dat is een verzamelnaam voor heel wat verschillende onderwerpen zoals jeugdzorg, impact van armoede, beperkingen in zelfredzaamheid en participatie door bijvoorbeeld ziekte of overbelasting en in de toekomst beschermd wonen”, legt Bert Benthum uit. Hij is sinds april 2021 de directeur-bestuurder van Attenta. ,,Onze activiteiten zijn er op gericht om op een goede en veilige manier mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Inwoners kunnen bij ons terecht voor alle vragen binnen dat Sociaal Domein en waar nodig leggen we als wegwijzer de verbinding met andere organisaties om tot een goed antwoord te komen. Eén van onze partners waar we nauw mee samenwerken is Impuls in Gieten, zij zijn de partij die als maatschappelijk werk op veel levensgebieden kunnen ondersteunen.”

Inwonerpanel
Attenta heeft als klankbord een inwonerpanel. Het inwonerpanel vertaalt de signalen vanuit de samenleving/inwoners van de gemeente Aa en Hunze naar Attenta. Hiertoe is er meerdere malen per jaar overleg met Attenta. Het inwonerpanel kan nog nieuwe leden gebruiken om mee te praten, aanmelden kan via het algemeen e-mailadres: info@stichtingattenta.nl

Dicht bij huis
Samen met de inwoner onderzoekt Attenta wat nodig is om tot de best passende oplossing te komen. ,,De medewerker van Attenta probeert in de gesprekken met de inwoner een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Uitgangspunt is dat we de oplossing zo dicht mogelijk bij huis zoeken. Wij kijken daarbij naar de kracht en mogelijkheden van de inwoners en hun omgeving. Onze werkwijze hierbij houdt in dat wij bij de brede uitvraag ook kijken naar de rest van de gezinsleden. We werken dan volgens het concept: één gezin éé’n plan. Uitgangspunt is dat wij graag zo vroeg mogelijk betrokken willen zijn. Enerzijds om snel tot oplossingen te komen en anderzijds om te kijken of we grotere problemen kunnen voorkomen”, aldus de directeur-bestuurder.

Ieder mens is uniek
,,Bij Attenta gaan we uit van de kracht en kwaliteiten van ieder mens en zijn omgeving, dit geldt zowel voor inwoners als voor onze medewerkers. Wij werken op basis van vertrouwen, zijn op zoek naar verbinding en steeds lerend. We werken op een respectvolle wijze naar inwoners en elkaar toe. Zo proberen we ieders leefwereld in Aa en Hunze gezamenlijk mooier en leefbaarder te maken”, besluit Benthum.

Contact
Inwoners kunnen contact opnemen via 0592-263468 (werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. Na 12.00 uur alleen spoedgevallen) of te mailen naar info@stichtingattenta.nl. Inloopspreekuren: Gasselternijveen: vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Rolde: donderdag van 10.00 tot 12.00 uur (niet in juli en augustus).