Het Markehuis aan De Pol in Grolloo.
Het Markehuis aan De Pol in Grolloo. (Foto: Henry Koops)

Vragen over subsidie voor dorpshuis Grolloo

Algemeen

GROLLOO – De gemeenteraad heeft donderdag vraagtekens gezet bij de subsidie van 500.000 euro die het college van de Gemeente Aa en Hunze bereid is te verstrekken voor de aanpassing van dorpshuis Het Markehuis in Grolloo.

Dorpshuis Markehuis, Obs De Drift, Grolloo zorgt en Camping de Berenkuil hebben plannen voor een Dorpshub aan De Pol in Grolloo. Voor de nodige aanpassingen aan het dorpshuis en de aanpak van de parkeerproblematiek op deze locatie hebben de initiatiefnemers om een bijdrage van 700.000 euro gevraagd. Daarnaast willen de initiatiefnemers woonzorgappartementen bouwen. De totale kosten van de plannen bedragen 1.712.100 euro. 

Volgens Kiena ten Brink (PvdA) sluit de hoogte van het subsidiebedrag niet aan bij het huidige Dorpshuizenbeleid, waarin een subsidiebedrag niet meer mag bedragen dan 100.000 euro. Ze vroeg zich af of dit de aanzet is tot een actualisatie van het Dorpshuizenbeleid. Volgens wethouder Henk Heijerman is dit plan een goede reden om de actualisatie van het Dorpshuizenbeleid op de agenda te zetten. Hij gaf, na zorgelijk vragen van de fracties of andere plannen voor aanpassing van dorpshuizen buiten de boot zullen vallen, dat dit niet zal gebeuren. Zo kan men bijvoorbeeld in Ekehaar, waar ook plannen zijn voor aanpassing van het dorpshuis, op een gelijke behandeling rekenen.

Willem Bartelds (VVD) vroeg zich af of de installatie van een professionele keuken en een professionele sportschool wel onder de subsidieaanvraag hoort te vallen en hij maakte zich zorgen of het wel bij deze 500.000 euro zal blijven, omdat Heijerman aangaf dat de kosten van de verbreding van de weg naar de camping buiten het subsidiebedrag viel. ,,De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Hier zijn andere potjes voor”, aldus Heijerman. Het bedrag dat de gemeente hiervoor uittrekt is 48.000 euro. Bartelds is bij dit integrale plan ook bang dat er een partner weg kan vallen, waardoor de realisatie op losse schroeven kan komen te staan. 

Het college wil het subsidiebedrag uitsmeren over verschillende jaren. Dat riep bij Arie Fonk (D66) en PvdA de vraag op of het college hiermee niet over het eigen graf regeert. Volgend jaar zijn gemeenteraadsverkiezingen en komt er een nieuw bestuur. Volgens Heijerman gebeurt dit vaker en is het ook creatief op te lossen.

De gemeenteraad beslist 23 september of de subsidie wordt toegekend. ,,De verstrekking van de subsidie is volgens Ina Reinders van het Dorpshuis en Grolloo zorgt van belang om andere subsidies te verkrijgen en om fondsen aan te schrijven. ,,Hierbij is van belang wat de gemeente bijdraagt.”

Zie ook: gemeente Aa en Hunze steunt realisatie Dorpshub in Grolloo 

Volgende stap in voorbereiding woonzorgwoningen in Grolloo.

Plannen voor woonzorgcomplex op De Pol in Grolloo.