Tijdens de komende zomerse dagen verwacht Staatsbosbeheer weer veel badgasten bij de zwemplas in het Gasselterveld. (foto: Henry Koops)
Tijdens de komende zomerse dagen verwacht Staatsbosbeheer weer veel badgasten bij de zwemplas in het Gasselterveld. (foto: Henry Koops)

Staatbosbeheer neemt extra maatregelen bij zwemplas Gasselterveld

Algemeen

GASSELTERVELD - De zomervakantie staat voor de deur en die begint zonovergoten. Staatsbosbeheer verwacht weer veel badgasten bij de zwemplas in het Gasselterveld. 

In samenwerking met de gemeente Aa en Hunze en provincie Drenthe heeft Staatsbosbeheer daarom extra stappen gezet om het verblijf voor alle recreanten zo aangenaam mogelijk te maken. Zo is het betaald parkeren verbeterd, is er een tijdelijke kiosk en zijn er extra toiletunits en fietsenrekken geplaatst. Tijdens zomerse dagen zet Staatsbosbeheer verkeersregelaars in. In juli en augustus zijn er in het weekend en op zomerse dagen ook mensen aanwezig voor gastheerschap en toezicht.

Betaald parkeren verbeterd
Sinds april is op het parkeerterrein bij het Gasselterveld betaald parkeren ingevoerd. Tijdens de eerste zomerse dagen bleek dat dat nog even wennen is. Vooral op het moment dat veel badgasten tegelijkertijd het terrein wilden verlaten, ontstonden er soms wachtrijen. Naar aanleiding van gesprekken met gasten is het betaalsysteem aangepast en is de communicatie duidelijker gemaakt. Bovendien staan er de hele zomervakantie tijdens zomerse dagen gastheren- en dames klaar om bezoekers te helpen met het betaald parkeren. Binnenkort volgen er meer online en offline acties om het betaald parkeren onder de aandacht te brengen. Bezoekers kunnen het beste vooraf via www.hetgasselterveld.nl een parkeerplek reserveren én betalen. Bij de betaalautomaat kan men alleen met een bankpas betalen. 

Kiosk, toiletten en fietsenstallingen
Op 30 juni heeft de tijdelijke kiosk de deuren geopend. Hier kunnen badgasten terecht voor een hapje en drankje. Ook zijn er extra toiletunits en fietsenstallingen geplaatst bij de zwemplas. De toiletunits worden tijdens piekdagen dagelijks schoongemaakt. Staatsbosbeheer, gemeente en provincie verzoeken bezoekers hun afval te deponeren in de afvalbakken of mee te nemen naar huis.

Verkeersregelaars en wegsleepregeling
Tijdens de zomerse dagen zet Staatsbosbeheer verkeersregelaars in. Mochten de parkeerplaatsen helemaal vol zijn, dan wordt dit via www.hetgasselterveld.nl  gecommuniceerd en de social media-kanalen van de gemeente Aa en Hunze, Staatsbosbeheer en provincie Drenthe. Omwonenden worden zoveel mogelijk gestimuleerd op de fiets te komen. In de bermen langs de toegangswegen geldt een parkeerverbod. Hierbij is een wegsleepregeling van kracht. Tijdens warme dagen zet Staatsbosbeheer ook extra toezichthouders in. Als alle parkeerplaatsen vol zijn sluit de gemeente de toegangswegen af, zodat ze toegankelijk blijven voor de hulpdiensten. Een alternatieve zwemplek is te vinden op www.zwemwater.nl.

Ontwikkelingsvisie
De ontwikkelingen in het Gasselterveld vinden hun basis in de door gemeente, provincie en Staatsbosbeheer gezamenlijk opgestelde Ontwikkelingsvisie Gasselterveld. Daarin is het Gasselterveld aangewezen als hét gebied voor recreatie in Drenthe. De drie partijen hebben de ambitie de recreatieve exploitatie van de zwemplas te versterken en de basisontsluiting voor zowel verblijfs- als dagrecreatie en de hulpdiensten te verbeteren. Vooral de ontsluiting van het gebied is een belangrijk punt. Hiervoor zijn de betrokken partijen in overleg met ondernemers. Om de recreatieve exploitatie te versterken willen de drie partijen meer ruimte bieden voor (nieuwe) exploitanten.

Meer informatie is te vinden op www.aaenhunze.nl/gasselterveld.