Persoonlijk onderwijs vanuit de verbinding met de natuur is wat de Grond-school voor leven nastreeft.
Persoonlijk onderwijs vanuit de verbinding met de natuur is wat de Grond-school voor leven nastreeft. (Eigen foto)

Nieuwe school in Rolde houdt open dag

Algemeen

ROLDE - Grond-school voor leven heeft In Rolde haar deuren geopend. Het gaat om een onbekostigde school voor basis- en voortgezet onderwijs voor leerlingen van 6 tot en met 21 jaar. De nieuwe school op ’t Ruige Veld is voor kinderen en hun ouders, waarin de ontwikkeling van elk mens voorop staat.

John Middel en Jeska Aasman zijn de oprichters van de school. ,,We hebben het initiatief genomen omdat we vinden dat deze tijd, met al haar uitdagingen, vraagt om een andere begeleiding van kinderen en jongeren. Warm, persoonlijk onderwijs vanuit de verbinding met de natuur is wat we nastreven”, zegt Middel.

,,We ondersteunen de kinderen om zichzelf te ontwikkelen tot een voelend, zelfstandig denkend en handelend mens. Geen kopie van volwassenen in zijn of haar omgeving, maar een uniek mens, die vanuit verbinding met de grond onder zijn voeten het eigen leven kan neerzetten”, vertelt Jeska Aasman. ,,Verantwoordelijkheid nemen, jezelf als mens ontwikkelen en kennen zijn belangrijke aspecten.”

De Grond-school voor leven aan Asserstraat 23 in Rolde houdt op 4 februari een open middag van 13.30 tot 16.00 uur. Informatie is ook te vinden op www.grond-schoolvoorleven.nl.