De bewoners genieten van de bloemenpracht aan de Brummelkamp..
De bewoners genieten van de bloemenpracht aan de Brummelkamp.. (Eigen foto)

Bloemrijk Brummelkamp in Gieten

Algemeen

GIETEN – Woningstichting De Volmacht is in Gieten druk bezig met de Wijk van de Toekomst. In Gieten wordt in een wijk nabij het centrum met zowel koop- als huurwoningen, een proef uitgevoerd om 370 woningen levensloopbestendig en tegelijk energieneutraal te maken. In de wijk staan 170 huurwoningen van de woningstichting en daarnaast gaat het nog om 200 koopwoningen. Tijdens de uitvoering van het project zijn ook enkele woningen gesloopt.

De bewoners van de Brummelkamp in Gieten vonden het niks toen de bejaardenwoningen in hun buurt afgebroken waren. Moesten ze de hele zomer en herfst tegen de zwarte grond aankijken?

Er werd besloten, in overleg met de woningstichting, om bloemenzaad te zaaien op het braakliggende terrein. Het bloemenmengsel werd beschikbaar gesteld door de Volmacht.

De afgelopen periode zijn de bloemen tot wasdom gekomen tot groot genoegen van de buurtbewoners. Ze hebben volop genoten van de bloemenpracht.