Burgemeester Anno Wietze Hiemstra snijdt samen met de 99-jarige mevrouw Trip, de oudste inwoonster van Dekelhem de jubileumtaart aan.
Burgemeester Anno Wietze Hiemstra snijdt samen met de 99-jarige mevrouw Trip, de oudste inwoonster van Dekelhem de jubileumtaart aan. (Foto: Herman van Oost)

Woonzorgcentrum Dekelhem in Gieten viert gouden jubileum

Algemeen

GIETEN - Dekelhem in Gieten heeft een geslaagde feestweek achter de rug. De Gieter woonzorglocatie heeft het 50-jarig bestaan gevierd. ,,Het was een hele leuke week, maar zowel medewerkers en bewoners zijn ook wel weer blij dat het achter de rug is. Feestvieren is leuk, maar ook vermoeiend”, zegt manager woon/zorg Joke Hof. 

In Dekelhem kunnen mensen zelfstandig wonen met zorg of beschermd wonen in een kleinschalige woonvoorziening. Beschermd wonen biedt kleinschalige zorg in een huiselijke en veilige omgeving aan mensen met dementie. Voor zelfstandig wonen, omringd door professionele zorg, biedt Dekelhem 44 appartementen.

,,De zorg is in de afgelopen 50 jaar behoorlijk veranderd”, zegt Hof. ,,Het begon in 1973 met het verzorgen van bejaarden. De mensen kwamen hier wonen en kregen verzorging. In het begin was het tehuis aangesloten bij APZ (Algemene Psychiatrische Zorg), dat werd later GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). In 2011 kwam Dekelhem onder de vlag van Icare, dat is ook al weer 12,5 jaar geleden.”

Het beleid is volgens Hof de laatste jaren behoorlijk veranderd. ,,De mensen blijven langer thuis wonen. De mensen die hier komen, hebben echt zorg nodig. 50 jaar geleden kwam men hier wonen en bleven ze een lange periode. Nu blijven de mensen veel korter. De bewoner die hier het langst woont, woont hier sinds 2011 en dat vinden we heel lang. De doelgroep is heel anders dan in de beginjaren. Bewoners die zelf koken en wassen zijn er niet meer. Er moet veel intensievere zorg verleend worden. We proberen de laatste levensfase van de mensen hier zo prettig mogelijk te maken. Dat doen we met goede zorg en het organiseren van veel activiteiten voor de bewoners.”

De bewoners konden vorige week genieten van de feestelijke activiteiten tijdens de jubileumviering die op maandag begonnen en duurden tot en met vrijdag. Zo was er een Drentse koffietafel, een muziekmiddag, een bingoavond en de medewerkers verzorgden een playbackshow voor de bewoners. En burgemeester Anno Wieze Hiemstra kwam een taart aansnijden. Op de laatste dag was er een draaiorgel en een stamppotbuffet. Ook werd er een reünie gehouden voor oud-medewerkers. ,,De oudste oud-medewerker was 86 en had de oprichtingsjaren nog meegemaakt. Er waren 95 mensen op de reünie. Het was vooral herinneringen ophalen en gezellig bijkletsen”, zegt Hof. Buurtgenoten en andere belangstellenden konden donderdag een kijkje komen nemen tijdens het Open Huis. ,,Hier hebben 60 mensen gebruik van gemaakt. Ook was er een feestavond voor onze vrijwilligers. De 50 vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren, hebben we tijdens deze avond  in het zonnetje gezet. De medewerkers werden ook niet vergeten. Zij sloten de week af tijdens een feestavond in Huize Bareveld.” De activiteiten konden mede mogelijk gemaakt worden met de steun van de ondernemers uit het dorp. ,,Het geeft de betrokkenheid van het dorp bij ons zorgcentrum aan”, besluit Joke Hof.