De tegels van het schoolplein van de Jan Thies moeten van grijs naar groen.
De tegels van het schoolplein van de Jan Thies moeten van grijs naar groen. (Foto: Henry Koops)

‘Vergroening van schoolpleinen in Aa en Hunze duurt te lang’

Algemeen

AA EN HUNZE – Klimmen en klauteren, fietsen of stoepranden: kinderen spelen steeds minder buiten. Dat blijkt opnieuw uit onderzoek in opdracht van Jantje Beton, uitgevoerd door onderzoeksbureau Verian. De kinderbelangenorganisatie sloeg vorige week alarm over het afnemende aantal buitenspeeluren van kinderen.

De gemeente Aa en Hunze had in dit kader al eerder beleid opgesteld waarbij sportvelden en schoolpleinen open moeten blijven om de kinderen te stimuleren om meer buiten te spelen en te sporten. De gemeente doet dit met het idee dat er respectvol met de terrein wordt omgegaan. Dat het af en toe niet goed gaat en er vernielingen worden gepleegd neemt de gemeente op de koop toe, zoals laatst op sportpark De Goorns in Gieten gebeurde. Daar werd een doel ontvreemd en dug-outs vernield. ,,Als we de terreinen sluiten doen we de personen die wel respectvol omgaan met de terreinen te kort”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Dat tijden veranderen blijkt uit de plannen van de scholen om schoolpleinen anders in te richten. De saaie grijze pleinen worden getransformeerd naar groene speeltuinen. CKC De Marke in Gieten en Obs De Flint in Ekehaar hebben al een verduurzaamd speelterrein. Bij de nieuwe school in Eexterveen wordt de schoolomgeving ook groen ingericht. Meer scholen hebben plannen voor vergroening van het schoolplein zoals de Jan Thiesschool in Rolde. Het schoolplein moet volgens directeur Rogier Weersing een plek worden om te spelen, te leren en elkaar te ontmoeten. ,,Onze werkgroep bestaande uit ouders en teamleden hebben een plan opgesteld met buitenlokalen voor meer leerplezier, speelbuizen om door te kruipen en genoeg plek om te klimmen en te klauteren. Grijze stenen worden omgetoverd tot een amfitheater, waarin gespeeld, geleerd en ontspannen kan worden. Het idee is: Van schoolplein naar de Tuin van Rolde.

De fractie van de PvdA vindt dat de vergroening van de schoolpleinen niet snel genoeg gaat. En geeft tijdens de behandeling van de Sturingsmonitor aan dat er voldoende rechtvaardiging is om hoge prioriteit te stellen om het proces te versnellen. En verzocht in een motie het college om in actie te komen en om daarnaast de rol van de gemeente verkennen, waarbij gedacht wordt aan initiëren, faciliteren en een eventuele gemeentelijke subsidieregeling. Wethouder Richard Heling geeft aan dat er contact is met de scholen en dat er al veel samen wordt gedaan. Toch staat hij er positief tegenover om het proces te versnellen. De fractie van Gemeentebelangen vindt dat het initiatief bij de scholen ligt en dat deze heel goed in staat zijn om zelf actie te ondernemen en dat het geen rol van de gemeente is. De VVD sluit zich hierbij aan, waardoor de motie van de PvdA werd verworpen.

Rogier Weersing van de Jan Thies vindt dat er wel degelijk een rol voor de gemeente is weggelegd. ,,De gemeente Aa en Hunze heeft als beleid dat alle schoolpleinen – buiten schooltijd - openbare speelplaatsen zijn voor de omgeving. Dus niet alleen de school zal gebruikmaken van de pleinen ook bijvoorbeeld de bso en de buurtgenoten kunnen buiten schooltijd op het plein terecht. Daarnaast vroegen ouders zich af waarom de gemeente niet betaald voor de inrichting van het schoolplein. Elk afgekeurd speeltoestel financiert de gemeente voor de helft, de overige kosten moeten we als school zelf betalen. Voor de pleinen ontvangen we dus géén extra gelden van de gemeente of van ons bestuur. Als we iets met onze pleinen willen, moeten we dit zelf - middels acties en het aanvragen van subsidies oppakken. En dat is waar we nu druk mee bezig zijn. De kosten gaan al snel richting de 80.000 euro. Met acties als Rad van Fortuin, Schijt je Rijk en een kraam op de Paasmarkt hebben we inmiddels 18.000 euro opgehaald. We hopen met het aanschrijven van fondsen en de actie Spaar met ons mee het totale bedrag dit kalenderjaar binnen te halen. En hopelijk kunnen we dan volgend jaar beginnen met het transformeren van het schoolplein. Hopelijk kan de gemeente ons nog een beetje extra helpen.”

Meer informatie over de actie Spaar met ons mee is te vinden op de website van de Jan Thiesschool.