Roelof Dilling vertelt gedeputeerde Hans Kuipers over de plannen in Grolloo.
Roelof Dilling vertelt gedeputeerde Hans Kuipers over de plannen in Grolloo. (Eigen foto)

Initiatiefnemers Dorpshub Grolloo blij met subsidie gemeente

Algemeen

GROLLOO – Roelof Dilling van Grolloo zorgt en dorpshuis Het Markehuis in Grolloo is blij met de subsidie van 500.000 euro die de Gemeente Aa en Hunze overheeft voor de aanpassing van het dorpshuis in Grolloo. De gemeenteraad stemde donderdag unaniem in met het verstrekken van de subsidie. 

Dorpshuis Markehuis, Obs De Drift, Grolloo zorgt en Camping de Berenkuil hebben plannen voor een Dorpshub ((punt waar afhankelijk van de behoeften in het dorp vraag en aanbod gecentraliseerd samenkomen) aan De Pol in Grolloo. Het plan omvat de aanpassing van dorpshuis Het Markehuis, de bouw van woonzorgappartementen en de aanpak van parkeerproblematiek en verkeersveiligheid. Het totale project zal ongeveer 1,7 miljoen gaan kosten. We zijn erg blij me de toekenning. Het is een mooi eerste aanzet om de financiering rond te krijgen. Daarnaast waren er vanuit de raad veel complimenten voor het plan.”

De raadsfracties hadden twee weken geleden nog veel vragen over de subsidie. Het bedrag zou niet volgens het geldende Dorpshuizenbeleid worden verstrekt. Ook waren er zorgen of het geld wel allemaal voor het dorpshuis gebruikt gaat worden en niet een impuls zal zijn voor commerciële activiteiten, zoals een professionele keuken en een professionele sportschool. Wethouder Henk Heijerman stelde de raadsleden voldoende gerust, waardoor de subsidie unaniem werd toegekend.

,,De gemeente draagt ook nog 48.000 euro bij aan de aanpassing van de weg naar Camping De Berenkuil in het kader van de verkeersveiligheid. We hadden 700.000 euro gevraagd, maar het is geen teleurstelling dat we het volledige bedrag niet hebben gekregen. De vijf ton is voor ons een mooie basis om mee verder te bouwen.”, aldus Dilling. ,,Ander partijen wilden graag weten wat de gemeente zal bijdragen. Dat is nu bekend; een derde. Natuurlijk doen we er zelf ook geld bij. Hopelijk komt de Provincie Drenthe nu ook over de brug. We hebben donderdag gedeputeerde Hans Kuipers op bezoek gehad en hebben onze plannen toegelicht. Als de provincie ook een bijdrage levert, kunnen we ook andere fondsen benaderen om het gewenst bedrag binnen te halen. We zien genoeg mogelijkheden. En hopelijk kunnen we dan snel beginnen met de realisatie van onze plannen.” 

Zie ook: vragen-over-subsidie-voor-dorpshuis-grolloo

 gemeente Aa en Hunze steunt realisatie Dorpshub in Grolloo 

Volgende stap in voorbereiding woonzorgwoningen in Grolloo.

Plannen voor woonzorgcomplex op De Pol in Grolloo.