Basisschool PWA Eext is aan vervanging toe.
Basisschool PWA Eext is aan vervanging toe. (Foto: Henry Koops)

Nieuwe school Eext op huidige locatie

Algemeen

EEXT - De nieuwe basisschool in Eext zal, als het aan het college van de gemeente Aa en Hunze ligt, gedeeltelijk op de huidige locatie komen. 

De Prins Willem Alexanderschool is aan vernieuwing toe. Nieuwbouw bleek de beste optie en daartoe werd dit jaar dan ook besloten. Na gesprekken met omwonenden, de school en andere betrokkenen zijn er drie locatiemogelijkheden op tafel gekomen. Eén variant bij de voetbalvelden in het dorp en twee varianten op de huidige locatie aan ’t Witzand in Eext. Het college van burgemeester en wethouders heeft gekozen voor de variant waarbij nieuwbouw plaatsvindt, gedeeltelijk op dezelfde plek als waar de huidige school staat. Na analyse van de drie varianten stijgt deze variant er volgens het college bovenuit, ook gezien de verkeersveiligheid die op deze manier het beste wordt geborgd. 

 Planning

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag variant 1 als locatie aangewezen voor de nieuwbouw. Diezelfde avond zijn de omwonenden, belanghebbenden en raadsleden hierover geïnformeerd. De gemeenteraad wordt gevraagd een ton aan voorbereidingskosten te reserveren voor 2023. In 2023 wordt gestart met de architectenselectie en aanbestedingsprocedure. Naar verwachting kan de nieuwe school in 2025 haar deuren openen. 

De situatieschets voor de nieuwbouw voor de bassischool in Eext.