Het Gasselterveld is komende zomer beter bereikbaar voor fietsers, wandelaars en auto's. (foto: Henry Koops)
Het Gasselterveld is komende zomer beter bereikbaar voor fietsers, wandelaars en auto's. (foto: Henry Koops) (Foto: Henry Koops)

Gasselterveld wordt beter bereikbaar voor wandelaars, fietsers en auto’s

Algemeen

GASSELTERVELD - Het Gasselterveld wordt binnenkort beter bereikbaar voor wandelaars, fietsers en auto’s. 

Om de bereikbaarheid te verbeteren wordt het huidige fietspad langs de Bosweg vervangen door een betonnen pad dat geschikt is voor fietsers en wandelaars, worden er veilige oversteekplaatsen gerealiseerd voor fietsers en wandelaars en wordt de entree vanaf de N34 voor auto’s verbeterd. De nieuwe inrichting gaat uit van maatregelen die kwamen uit een onderzoek naar verkeersstromen in het gebied. De natuur en de recreatieve functie van het Gasselterveld worden op deze manier veilig en comfortabel ontsloten.

De aanpak van de basisinfrastructuur is het laatste onderdeel van het project ‘Versnelling Gasselterveld’. Dit project heeft als doel om de toeristische en recreatieve functie van de zwemplas te versterken. Inmiddels is de parkeerproblematiek op piekmomenten aangepakt door de invoering van betaald parkeren en parkeertoezicht in het hoogseizoen. Ook is er gewerkt aan de recreatieve exploitatie van de plas met een pop-up kiosk en een tijdelijk toiletgebouw. Uiteindelijk is het de bedoeling dat (nieuwe) ondernemers een belangrijke rol gaan spelen in het gastvrije onthaal van bezoekers aan het gebied. Gedeputeerde Henk Brink: ,,Het Gasselterveld is hét gebied voor recreatie in Drenthe. Daar moet iedereen op een veilige en comfortabele manier kunnen komen. De (basis)ontsluiting en infrastructuur zijn hierbij natuurlijk erg belangrijk. Met deze stap zijn we klaar voor de zomerse dagen.’’

Gedeputeerde Staten stellen 270.000 euro beschikbaar voor het op orde brengen van de basisinfrastructuur van het Gasselterveld. Een groot deel van het bedrag wordt bijgedragen vanuit het programma Vitale Vakantieparken Drenthe, in het gebied bevinden zich namelijk een aantal vakantieparken.

Ontwikkelingsvisie Gasselterveld
De ontwikkelingen in het Gasselterveld vinden hun basis in de door gemeente Aa en Hunze, provincie Drenthe en Staatsbosbeheer opgestelde Ontwikkelingsvisie Gasselterveld. Staatsbosbeheer, de gemeente en provincie hebben de ambitie om de recreatieve exploitatie van de zwemplas te versterken en de basisontsluiting voor zowel verblijfs- als dagrecreatie en de hulpdiensten te verbeteren. Vooral de ontsluiting van het gebied is een belangrijk punt. Hiervoor zijn de betrokken partijen in overleg met ondernemers. Om de recreatieve exploitatie te versterken willen de drie partijen meer ruimte bieden voor (nieuwe) exploitanten.