Lintjesregen in Aa en Hunze levert zeven gedecoreerden op.
Lintjesregen in Aa en Hunze levert zeven gedecoreerden op.

Zeven Koninklijke onderscheidingen in Aa en Hunze

Algemeen

AA EN HUNZE - Zeven personen in de gemeente Aa en Hunze hebben tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een koninklijke onderscheiding gekregen. Zes personen zijn lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Eén inwoner werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra maakte woensdag een tour door de gemeente en speldde de versierselen op. Hij roemt de inzet van alle gedecoreerden: ,,In één van de ondersteuningsbrieven werd de gedecoreerde omschreven als de verpersoonlijking van het cement in onze samenleving. Dat vind ik een mooie omschrijving en geldt voor al deze mensen. Zij zijn met hun jarenlange vrijwillige inzet elk op hun eigen manier ontzettend waardevol voor de samenleving.”

Hennie van Harten-Boers (Gieten)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 

Hennie van Harten-Boers is sinds 1981 werkzaam als conservator bij de Stichting Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren en sinds 1993 is de 66-jariger doctorandus tevens parttime werkzaam als conservator bij de Stichting Jan Menze van Diepen, waarvan de collectie tentoongesteld is in het landgoed. 

De Fraeylemaborg werd in 1972 aangekocht door de Gerrit van Houten Stichting als een permanente tentoonstellingsmogelijkheid voor de werken van Groningse schilder Van Houten, zijn zus Alida en de Haagse schilder Hendrik Willem Mesdag en zijn echtgenote. Onder leiding van betrokkene heeft het landgoed een volledige transformatie ondergaan. Zij richtte alle vijftien vertrekken van de borg opnieuw in, waarbij de woonsfeer van de laatste bewoners wordt weergegeven. Deze bewoners hadden de inboedel destijds grotendeels geveild en verkocht tijdens een boerenboeldag. Zij haalde overal en nergens spullen vandaan in bruikleen en probeerde zaken die ooit in de borg stonden, zoveel mogelijk terug te kopen. Per kamer betekende dit honderden objecten, van schilderijen en meubels tot oude kranten. Ook zette zij alle verhalen die bij de objecten horen, op schrift, en registreerde de gehele collectie. In eerste instantie middels een kaartenbaksysteem, maar later ook digitaal, waardoor het doorzoekbaar is voor andere musea en er een bruikleenverkeer op gang kwam.

Zij wist te bereiken dat de borg een geregistreerd museum werd, waardoor meer fondsen beschikbaar kwamen. Voor de Vriendenstichting van het landgoed geeft zij veel lezingen en organiseert zij diverse exposities en tentoonstellingen, hetgeen leidde tot meer bezoeken aan de borg. Zij leidt groepen (internationale) studenten rond. Ook werd in 2007 de kunstcollectie van de Stichting Van der Wyck-de Kempenaer ondergebracht bij het landgoed, waar een belangrijk deel opgenomen is in de permanente inrichting van de borg. Zij publiceert veelvuldig over de bewonersgeschiedenis. Zij ging samenwerkingen aan met onder andere Panorama Mesdag en het Van Goghmuseum. Ook zijn er veel exposities met hedendaagse kunstenaars en fotografen en worden interactieve kunstruimtes ingericht. Het landgoed Fraeylemaborg trok voor de coronacrisis zo’n 40.000 bezoekers per jaar.

Zij beheert tevens de collectie van Jan Menze van Diepen, een telg uit een bekende Groningse scheepsbouwersfamilie met een grote kunstverzameling. Zij maakte hier vier deelcollecties van: Beeldende Kunst uit de provincie Groningen, Topografische Kaarten en Prenten, een gerenommeerde collectie Oosterse Keramiek en de collectie Oranje-Nassau. Het Mondriaan Fonds ondersteunt deze stichting financieel in het kader van het landelijk deltaplan cultuurbehoud.

Daarnaast was Van Harten van 1982 tot 1993 vrijwilliger bij de Stichting Jan Menze van Diepen. Betrokkene was ook voor haar aanstelling actief bij het ondersteunen van het behoud en het beheer van de collectie. Zij speelde een cruciale rol bij het ontsluiten van de collectie voor het grote publiek, door onder andere publicaties te maken en tentoonstellingen te organiseren. Ze was veertien jaar vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk in Stadskanaal. Betrokkene fungeerde als lid van het moderamen van de kerkenraad, gaf gezinscatechese, was lid van de werkgroep bijzondere diensten en regelde het preekrooster. Ze was vier jaar secretaris van zowel de Vereniging als de Stichting Scouting Stadskanaal. En ze maakte vier jaar lang het preekrooster van de Gereformeerde kerk Sellingen.

Frouwkje Vennik-Mollema (Gasselternijveen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Frouwkje Vennink-Mollema is gepensioneerd. De 69-jarige Vennink was van 1986 tot 1990 penningmeester van de Vereniging Christelijk Basisonderwijs ‘t Kompas te Gasselternijveen. Ze was drie perioden diaken bij de Protestantse gemeente Gasselternijveen. Daarnaast is ze al dertien jaar bestuurslid van de Stichting Helper, voorheen Arme Kant van Aa en Hunze. Ze is contactpersoon richting de lokale voedselbank en organiseert acties om fondsen te werven, waarmee minderbedeelden kunnen worden geholpen. Zij handelt tevens hulpvragen af. Sinds 2006 is Vennink bestuurslid en vrijwilliger bij de Voedselbank Hart van Drenthe. Betrokkene fungeert als coördinator van de uitgiftepunten in Gieten en Gasselternijveen. Zij werft de vrijwilligers, initieert en organiseert de inzamelingsacties en regelt de transporten van en naar de depots. Zij screent de aanvragers en stelt mede de pakketten samen. En sinds zes jaar is ze lid van de werkgroep In ‘t Veen sta je niet alleen, onderdeel van de dorpscoöperatie De Brug in Gasselternijveen. Betrokkene organiseert mede de activiteiten om eenzaamheid te bestrijden en focust daarbij met name op mensen met financiële problemen. 

Jannie Hadderingh-Everts (Gasselte)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jannie Haddering-Everts (66) was tot haar pensionering in september 2022 leerkracht op Obs De Dobbe in Gasselte. Zij ondersteunde bij de buitenschoolse activiteiten, zoals de jaarlijkse bazaar, rommelmarkt en het koninginnenfeest. Zij stond altijd klaar voor haar leerlingen en collega’s. Ook kwam het vernieuwde schoolplein mede dankzij haar inzet tot stand. Daarnaast was ze tien jaar vrijwilliger bij de omni-paardensportvereniging De Hondsrug in Borger. Ze fungeerde als penningmeester van de voltige-afdeling. Zij organiseerde de jaarlijkse thuiswedstrijden en de kerstshow en verrichtte allerlei hand-en-spandiensten. Sinds 2010 is ze vrijwilliger bij het jaarlijkse Oostermoerfeest in Gasselte. Betrokkene maakt de lunchpakketten voor de vrijwilligers klaar. Zij initieerde de Oostermoerwandeltocht, waarbij zij de route uitzet en de bewegwijzering. En gedecoreerde was vier jaar secretaris en penningmeester van de Stichting Dorpshuis De Trefkoel in Gasselte. Betrokkene initieerde veel nieuwe activiteiten en wierf vrijwilligers. Ze ontving in 2021 de Heldenspeld van de gemeente Aa en Hunze.

Roelof Dilling (Grolloo)
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De 71-jarige Roelof Dilling was tot zijn pensionering in 2014 hoofd van het laboratorium bij het Waterschap Hunze en Aa’s. Hij was in 1982 oprichter van SGO (Sportvereniging Grolloo e.o). Hij was diverse perioden bestuurslid. Hij is sinds het begin afgevaardigde van de afdeling fitness. Daarnaast ondersteunde hij bij de bouw van de sporthal. Tevens was hij in 1990 medeoprichter van de Loopgroep die inmiddels 500 leden telt. Ook was hij kartrekker van de Omloop van Grolloo die uiteindelijk onderdeel werd van het Loopcircuit in Noord-Nederland. Dilling is negen jaar bestuurslid/vervangend penningmeester van het Markehuis Grolloo. In deze rol heeft hij zich ingezet voor het behalen van het certificaat Gezonde sportkantine. Hij is sinds 2014 bestuurslid van het project Sportdorp Grolloo. Grolloo is een dorp dat kampt met een krimpende bevolking. Sportdorp is met name in krimpregio’s een manier om nieuwe sport- en beweegactiviteiten te ontwikkelen. Betrokkene heeft hiervoor een subsidie aangevraagd en gekregen. Inwoners konden verschillende sporten proberen. Mountainbiken, de dorpsmaaltijd (maandelijks een maaltijd met de dorpsbewoners) en fitness bleven bestaan. Met name bij fitness had betrokkene een grote rol en hij blijft nog steeds kartrekker hierin. Sinds 2015 is de Grolloër initiator/voorzitter van de Stichting Grolloo Zorgt, die is gericht op het wonen met mogelijkheid tot zorg in eigen dorp. Het is een initiatief om een woon- en zorgcomplex aan de Pol in Grolloo te realiseren en voor het aanstellen van een dorpscoördinator voor Welzijn en Zorg. Betrokkene is opiniepeiler, contactpersoon naar de gemeente en de dorpscoördinator en projectleider. Tevens zette hij de maandelijkse dorpsmaaltijd voor eenzame ouderen op. Daarnaast ontplooit/ontplooide hij sinds 1972 verscheidene vrijwillige activiteiten. Hij is diverse jaren (coördinerend) parkeerwacht bij de TT in Assen en parkeerwacht bij het Bluesfestival in Grolloo geweest en heeft mede de Spelgroep De Pol opgericht die zomermaanden enkele keren een toneelvoorstelling op de camping in Grolloo geeft. Ook begeleidt hij met zijn partner statushouders die in Grolloo geplaatst zijn. Momenteel begeleiden zij hun derde gezin. Zij zorgen voor praktische zaken en ondersteunen de gezinnen bij de integratie. Betrokkene verzorgt onder andere een interview voor het lokale sportblad, zodat de inwoners weten wie de nieuwe bewoners zijn. Tevens ondersteunen betrokkene en zijn partner bij medische afspraken en in het contact met instanties. 

Jan Kemker (Anderen)
Lid in Orde van Oranje-Nassau

Jan Kemker was tot zijn pensionering werkzaam als caféhouder in Anderen. Daarnaast is hij sinds 1984 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelangen Anderen. De 74-jarige inwoner van Anderen onderhoudt de contacten met de gemeente. Daarnaast initieerde hij de oprichting van de barcommissie waar hij thans lid van is. Hij organiseert mede de maandelijks kaartavond en het klootschietevenement. Tevens organiseerde hij mede de activiteiten in het kader van het 800-jarig bestaan van Anderen. Hij is sinds 1992 bestuurslid en sinds 1996 voorzitter van de IJsvereniging Kleuvenveen uit Anderen. Betrokkene coördineert mede de uitgifte van de maandelijkse dorpskrant. Daarnaast zamelt hij oud papier in en werft en coördineert hij de vrijwilligers ten behoeve van de jaarlijkse fondsenwervende activiteit. Voorts leverde hij een belangrijke bijdrage aan de nieuwbouw van de kantine. Ook is Kemker sinds 1997 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Oes Stee in Anderen, die zorg draagt voor de instandhouding van het dorpshuis. Betrokkene is leidinggevende horeca, hoofd van de barcommissie, barmedewerker en verzorgt de inkoop voor de bar. Daarnaast is hij coördinator en aanspreekpunt voor de onderhoudswerkzaamheden. En hij is twaalf jaar vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Nijend 24. Betrokkene bouwt mede het podium op bij concerten. Tevens ondersteunt hij bij het instellen van de lichtinstallatie. Alsmede verzorgt hij de barwerkzaamheden en verricht hij hand-en-spandiensten.

Janny Scholtens (Anloo)
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Janny Scholtens was tot haar pensionering adviseur helpdesk bij Univé Verzekering. Daarnaast is de 71-jarige Scholtens sinds 1973 bestuurslid en voorzitter (1986-1989) van Vrouwen van Nu Anloo. Betrokkene is voortrekker van de tuinclub, die jaarlijks de stekjesmarkt organiseert. Ze was zes jaar leidster van het jeugdwerk bij Homanshof in Anloo. Ze was van 1978 tot 1986 begeleider van een handbalteam bij HVA uit Annen. Ze is sinds 1997 de drijvende kracht van de Stichting Etstoel Anloo. Als secretaris coördineert ze een substantieel deel van de organisatie van de jaarlijkse Etstoeldag. Zij begeleidt de kledingcommissie en de catering, contracteert artiesten, vraagt marktkramen aan en verzorgt vergunningaanvragen. Ook is ze 16 jaar bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Magnuskerk. En sinds 2017 is ze bestuurslid van de Stichting Anloo Vergroent. Betrokkene organiseert activiteiten en evenementen en onderhoudt de externe contacten, onder andere met de media. Daarnaast initieerde zij de minibieb met zadenruil, informatie over natuurvriendelijk tuinieren, ruil en leen van boeken en beheert zij deze. Tevens initieerde zij de aanleg van de Dorpsschool-moestuin en verzorgt zij met de schoolkinderen het inzaaien, onderhoud en oogsten van de moestuin met de schoolkinderen. Gesteld wordt dat mede dankzij haar inzet Anloo in 2018 is gekozen tot duurzaamste dorp van Aa en Hunze en werd ‘Anloo Vergroent’ winnaar van de ‘Kern met Pit Drenthe’ in 2019. 

Jan Otto Meertens (Eexterveen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Otto Meertens was tot zijn pensionering in 2010 eigenaar van assurantiekantoor J.O. Meertens. Daarnaast was hij van 1974 tot en met 2022 scheidsrechter bij korfbalvereniging SPES in Eexterveen. Hij kreeg in 1999 een onderscheiding van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond. Sinds 1974 is Meertens vrijwilliger bij en tot en met 2019 bestuurslid van wielervereniging DKS uit Eexterveen. Decorandus heeft verschillende functies gehad in het bestuur, zoals penningmeester, secretaris en voorzitter. Hij organiseerde wielertochten en regelde daarvoor vergunningen bij de gemeente. Daarnaast is hij actief als verkeersregelaar, speaker bij wedstrijden en verricht hand-en-spandiensten. In 2000 werd hij penningmeester van de Historische Vereniging Eexterveen. De Historische vereniging heeft twee boeken uitgegeven over Eexterveen. Sinds 2009 is de Eextervener penningmeester van Klootschietvereniging EEKC uit Eexterveen. Tevens houdt hij de ledenadministratie bij. Ook is hij al zeven jaar bestuurslid van Stichting Dorpscentrum Eexterveen. 

Hendrikje van Harten-Boers en echtgenoot Christiaan.
Frouwkje Vennik-Mollema en echtgenoot Jan.
Jannie Hadderingh-Everts en echtgenoot Jaap.
Roelof Dilling en echtgenote Margriet
Jan Kemker.
Janny Scholtens en echtgenoot Gerard.
Jan Otto Meertens en echtgenote Willie.