Een voorbeeld van een tiny house, zoals Dorpscoöperatie De Brug dit voor ogen heeft.
Een voorbeeld van een tiny house, zoals Dorpscoöperatie De Brug dit voor ogen heeft. (Eigen foto)

Aa en Hunze wil proef met tiny houses in Gasselternijveen

Algemeen

GASSELTERIJVEEN – De komst van zes tiny houses in Gasselternijveen is een stuk dichterbij gekomen. Dat heeft het college van Aa en Hunze aan de gemeenteraad laten weten. 

Het college is een pilot gestart om te onderzoeken hoe invulling kan worden geven aan de in de Woonvisie 2020+ genoemde kleinschalige vernieuwende wooninitiatieven die voortkomen uit een lokale of regionale behoefte en die bijdragen aan de vitaliteit van de dorpen en/of het karakter van het landschap. Dorpscorporatie De Brug uit Gasselternijveen heeft een voorstel aan de gemeente gedaan om aan de Schreierswijk in het dorp zes tiny houses te realiseren. 

,,Er zijn geen overwegende belemmeringen om op deze locatie geen invulling te geven aan de pilot tiny houses”, zegt wethouder Ivo Berghuis. ,,Het is ook financieel uitvoerbaar gebleken. Voor de uitvoering van de pilot is een voorbereidingskrediet van 35.000 euro beschikbaar gesteld. Deze kosten kunnen worden terugverdiend door de ondergrond in erfpacht uit te geven.”

Belangstellenden kunnen via een CPO-inschrijving (Collectief Opdrachtgeverschap) hun belangstelling kenbaar maken. Het gaat hierbij om toekomstige buurtgenoten of een vereniging die optreden als officiële opdrachtgever om een nieuwbouwproject te starten. Bij voldoende belangstelling zal de gemeente de procedure verder vorm gaan geen. Als de benodigde vergunningen afgegeven zijn, zal de gemeente de locatie bouwrijp maken. De verwachting is dat de eerste tiny houses in de gemeente in oktober van dit jaar in Gasselternijveen gerealiseerd kunnen worden. 

De pilot zal een periode van tien tot vijftien jaar duren. ,,We zullen de situatie vroegtijdig evalueren om te zien of het project voortgezet kan worden”, aldus de wethouder.