Kinderen knippen het lint door bij de opening van de bso in het Markehuis.
Kinderen knippen het lint door bij de opening van de bso in het Markehuis. (Eigen foto)

Eerste stap verbouwing Markehuis in Grolloo is gezet

Algemeen

GROLLOO - Een nieuwe ruimte is donderdag in Het Markehuis in Grolloo in gebruik genomen. Het vroegere podium is omgebouwd tot een gebruiksruimte en als eerste gebruiker is bso Bij Ot en Sien verwelkomd. 

De bso groeit in het aantal kinderen en was op zoek naar ruimte, die zij nu in Het Markehuis heeft gevonden. ,,Dichtbij de basisschool, dicht bij de activiteiten op het sportveld en in Het Markehuis, een ideale locatie”, aldus Frida Lubbers van de bso. In aanwezigheid van wethouder Kiena ten Brink, een aantal ouders en natuurlijk de kinderen, knipten enkele kinderen het lint door.

Voor het Markehuis is een goede bezettingsgraad belangrijk, zo gaf voorzitter Jan Reinders aan. ,,Het podium werd nagenoeg niet meer gebruikt en deed meer dienst als opslag- en rommelruimte. Naast de kinderopvang kan deze ruimte ook worden gebruikt voor of muzieklessen. Ook mooi dat de ontmoeting tussen jong en oud met deze nieuwe gebruiker wordt versterkt. Frida Lubbers gaf aan blij te zijn met de nieuwe ruimte.

Met deze ombouw is de eerste stap gezet in een grote verbouwing van Het Markehuis. ,,Een verbouwing die nodig is om te voldoen aan de ontwikkelingen van deze tijd en meer dan nu ontmoeting te stimuleren en een functie als dorpshub te vervullen”, aldus Reinders. ,,De afgelopen jaren zijn daarvoor de nodige financiële middelen beschikbaar gekomen. De volgende stap zal zijn het inrichten van een parkeerplaats waarna achter het Markehuis ruimte ontstaat om een uitbouw te maken aan de sportzaal en de huidige P-plaats in te richten als een gezamenlijk plein voor alle gebruikers in de directe omgeving, Markehuis, basisschool, bso en sportvereniging. In de volgende fase zal ook de verduurzaming van Het Markehuis worden opgepakt en daarna volgt nog een interne verbouwing; verplaatsen hoofdingang en toiletgroep, uitbreiden keuken. Stap voor stap zal naar het gewenste eindplaatje worden toegewerkt.”