Het verkeersplein bij Gieten.
Het verkeersplein bij Gieten. (Foto: Provincie Drenthe)

Gemeenteraad wil contact met Focusgroep N34

Algemeen

AA EN HUNZE – De gemeenteraad van Aa en Hunze wil in contact komen met de Focusgroep die betrokken is bij de ontwikkeling van de mogelijke verdubbeling van autoweg N34. Dat werd donderdag duidelijk tijdens een opiniërende vergadering waarin werd besproken wat nu de rol van de gemeente en de gemeenteraad in dit traject is. 

De raad werd in het voorjaar door gedeputeerde Nelleke Vedelaar van de stand van zaken op de hoogte gebracht. Toen werd duidelijk dat de 90 miljoen die begroot was voor een eventuele verdubbeling niet toereikend was en dat de focus werd gericht op de aanpak van het verkeersplein in Gieten. De uitvoeringsalternatieven die worden onderzocht in een milieueffectrapportage zijn:

  • Fly-over verkeersplein Gieten zonder verdubbeling
  • Fly-over verkeersplein Gieten gecombineerd met één traject N34 verdubbelen
  • Verschoven fly-over verkeersplein Gieten zonder verdubbeling
  • Verschoven fly-over verkeersplein Gieten met één traject N34 verdubbelen.

De provincie wilde vervolgens allereerst gesprekken voeren met de focusgroep, omwonenden en andere belanghebbenden. De verwachting was dat rond de zomer 2023 het tracé rondom Gieten bepaald kon worden. Waarop vervolgens de (schets)ontwerpen voor de alternatieven gemaakt konden worden en het milieueffectrapport opgesteld. Het voorkeursalternatief zou dan in 2024 ter besluitvorming worden voorgelegd aan Provinciale Staten. De planning is mede door de Provinciale verkiezingen opgeschort. Henk Jumelet is nu de verantwoordelijk gedeputeerde. 

De raadsfracties willen door de Provincie Drenthe op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen, maar zien daar ook een rol in weggelegd voor de Focusgroep. Met de Focusgroep Gieten betrekt de provincie bewoners uit Gieten en Eext bij de aanpassing van het verkeersplein Gieten. Marita de Groot van D66 wil graag weten wat er met deze vorm van participatie wordt gedaan in de uiteindelijke besluitvorming. PvdA’er Henk Santes is van mening dat de mogelijke verdubbeling niet alleen financieel gestuurd dient te worden. ,,Er moet aandacht zijn voor bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en geluidsoverlast. Ook bestaat er spanning tussen Eext en Gieten bij de keuze van het uiteindelijke plan. We worden er door de samenleving op aangesproken, dus een goede communicatie met de provincie en de Focusgroep is daarom van groot belang.” Ook VVD, CDA, GroenLinks en Gemeentebelangen vinden een goede informatievoorziening en transparantie belangrijk.

Wethouder Nynke Houwing heeft begin oktober een overleg met gedeputeerde Henk Jumelet over de stand van zaken en is van mening dat het college in ieder geval kan reageren als er concrete zaken zijn, bijvoorbeeld als de mer-rapportage wordt gepresenteerd. Ze is van mening dat het goed is dat het ontwikkeltraject bij de provincie ligt en niet bij de gemeente. ,,We moeten natuurlijk wel goed in de gaten houden wat er gebeurt.”

Kaartje zoekgebied verkeersplein Gieten.